Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

40 lines
1.6 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>FSFE - Free Software Foundation Europe - suomeksi</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1>Free Software Foundation Europe</h1>
 8. <p class="tagline">Vapaiden ohjelmistojen säätiö Euroopassa</p>
 9. <p>
 10. Free Software Foundation Europe (FSFE) on <a href="documents/freesoftware.html">
 11. vapaille ohjelmistoille</a> omistautunut, voittoa tavoittelematon ja joissain maissa
 12. hyväntekeväisyysluokituksen saanut järjestö. FSFE:n näkemyksen mukaan
 13. vapaudet käyttää, tutkia, jakaa ja parantaa ohjelmia ovat elintärkeitä
 14. informaatioajan tasa-arvoisille osallistumismahdollisuuksille. Teemme
 15. töitä ohjelmien vapauden ymmärtämisen ja tuen eteen politiikan ja lakien
 16. saralla sekä yleisemmin yhteiskunnassa. Kannatamme myös näitä vapauksia
 17. digitaalisessa yhteiskunnassa kaikille tarjoavien teknologioiden, kuten
 18. GNU/Linux-käyttöjärjestelmän, kehittämistä.
 19. </p>
 20. <p>
 21. FSFE:n olemassaolon ovat mahdollistaneet toimintaamme osallistuneet vapaaehtoiset, etenkin FSFE:n <a href="http://fellowship.fsfe.org/index.fi.html">Fellowship-jäsenet</a>. Eräs tapa auttaa on <a href="http://fellowship.fsfe.org/join">liittyä nyt</a>, ja kannustaa muitakin liittymään.
 22. </p>
 23. </body>
 24. <text id="news">Uusimmat uutiset</text>
 25. <text id="events">Tulevat tapahtumat</text>
 26. <text id="more">Lue lisää...</text>
 27. <text id="morenews">Lisää uutisia...</text>
 28. <text id="moreevents">Lisää tapahtumia...</text>
 29. <translator>Solarius, Timo Jyrinki</translator>
 30. </html>
 31. <!--
 32. Local Variables: ***
 33. mode: xml ***
 34. End: ***
 35. -->