Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

55 lines
2.0 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>FSFE - Free Software Foundation Europe</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1>Free Software Foundation Europe</h1>
 8. <p class="tagline">Fri som i frihed</p>
 9. <p>
 10. Free Software Foundation Europe (FSFE) er en almennyttig organisation
 11. (nonprofit), samt i nogle lande en velgørende organisation, helliget
 12. formål at <a href="documents/freesoftware.html">fri software</a>. FSFE
 13. fastholder, at frihederne til at anvende, undersøge, dele og forbedre
 14. software er af afgørende betydning for at sikre ligeværdig deltagelse og
 15. støtte af softwarefrihed i politik, jura og samfundet generelt. Vi
 16. fremmer også udviklingen af teknologier, så som styresystemet GNU/Linux,
 17. der giver disse friheder til alle deltagere i det digitale samfund.
 18. </p>
 19. <p>
 20. Velkommen til Free Software Foundation Europes hjemmeside. FSFE
 21. blev stiftet den 10. marts 2001 og understøtter alle europæiske afspekter
 22. ved <a href="documents/freesoftware.html">fri software</a>, særligt
 23. <a href="documents/gnuproject.html">GNU-projektet</a>. Vi støtter
 24. aktivt udviklingen af fri software og udbredelsen af GNU-baserede
 25. styresystemer som for eksempel GNU/Linux. Vores kompetencecenter
 26. for politikere, advokater og journalister, sikrer fri softwares
 27. juridiske, politiske og sociale fremtid.
 28. </p>
 29. <p>
 30. FSFE's arbejde er gjort muligt takket være mange individuelle
 31. bidrag, særligt <a href="http://fellowship.fsfe.org">Fellowship of FSFE</a>.
 32. En måde at bidrage på, er at
 33. <a href="http://fellowship.fsfe.org/join">blive medlem nu</a> samt
 34. opfordre andre til at gøre det samme.
 35. </p>
 36. </body>
 37. <text id="news">Seneste nyt</text>
 38. <text id="events">Kommende begivenheder</text>
 39. <text id="more">Læs mere ...</text>
 40. <text id="morenews">Flere nyheder ...</text>
 41. <text id="moreevents">Flere begivenheder ...</text>
 42. </html>
 43. <!--
 44. Local Variables: ***
 45. mode: xml ***
 46. End: ***
 47. -->