Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

42 lines
1.6 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>Evropská Nadace pro Svobodný software - FSFE</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1>Free Software Foundation Europe</h1>
 8. <h2 class="tagline centre">Evropská Nadace pro Svobodný software</h2>
 9. <p>
 10. Evropská Nadace pro Svobodný software (FSFE) je nezisková,
 11. v některých zemích i charitativní organizace, která se věnuje
 12. <a href="/documents/freesoftware.html">Svobodnému softwaru</a>.
 13. FSFE považuje svobody užívání, studia, sdílení a vylepšování softwaru za zásadní pro zaručení rovnoprávnosti v informačním věku.
 14. Usilujeme o zvýšení veřejného povědomí o svobodách softwaru a jeho podpory v
 15. politice, zákonech a ve společnosti obecně. Také prosazujeme vývoj technologií, jako například operačního systému GNU/Linux, které tyto svobody přinášejí všem účastníkům informační společnosti.
 16. </p>
 17. <p>
 18. Činnost Nadace je umožněna díky příspěvkům mnoha jednotlivců, podrobnosti na
 19. <a href="http://fellowship.fsfe.org/">Společenství Evropské Nadace pro Svobodný software</a>.
 20. Jedna z možností jak přispět je <a href="http://fellowship.fsfe.org/about/">přidat se k nám</a> a povzbudit
 21. k tomu i ostatní.
 22. </p>
 23. </body>
 24. <text id="news">Nejnovější zprávy</text>
 25. <text id="events">Nastávající události</text>
 26. <text id="more">Přečtěte si více...</text>
 27. <text id="morenews">Další zprávy...</text>
 28. <text id="moreevents">Další události...</text>
 29. <translator>Michael Hrabánek</translator>
 30. </html>
 31. <!--
 32. Local Variables: ***
 33. mode: xml ***
 34. End: ***
 35. -->