Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

45 lines
1.6 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>FSFE - Free Software Foundation Europa</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <center>
 8. <h1>Free Software Foundation Europa</h1>
 9. <!-- <h2>Lliure, com en llibertat</h2> -->
 10. </center>
 11. <p>
 12. Benvinguts a la pàgina principal de la Free Software
 13. Foundation Europe (Fundació Europea pel Programari Lliure). L'FSFE
 14. va engegar el 10 de Març de 2001 i promou tots els aspectes europeus
 15. del <a href="documents/freesoftware.html">Programari Lliure</a>; especialment el
 16. <a href="documents/gnuproject.html">Projecte GNU</a>. Promovem activament
 17. el desenvolupament de Programari Lliure i l'evolució de Sistemes Operatius basats en GNU
 18. com el GNU/Linux. Així mateix, oferim un centre d'assistència a
 19. polítics, advocats i periodistes, per tal de garantir el futur
 20. legal, polític i social del Programari Lliure.
 21. </p>
 22. <p>
 23. El treball de l'FSFE és possible gràcies a les nombroses contribucions individuals, en
 24. particular a la <a href="http://www.fsfe.org">Fellowship de la FSFE</a>.
 25. Una manera de contribuir és
 26. <a href="http://www.fsfe.org/about/">unir-vos-hi ara</a>, i encoratjar altres
 27. a fer-ho també.
 28. </p>
 29. </body>
 30. <text id="news">Notícies recents</text>
 31. <text id="events">Propers esdeveniments</text>
 32. <text id="more">Llegir-ne més...</text>
 33. <text id="morenews">Més notícies...</text>
 34. <text id="moreevents">Més esdeveniments...</text>
 35. <translator>SCA</translator>
 36. </html>
 37. <!--
 38. Local Variables: ***
 39. mode: xml ***
 40. End: ***
 41. -->