Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

44 lines
2.2 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>ФССЕ - Фондация за Свободен Софтуер Европа</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <center>
 8. <h1>Фондация за Свободен Софтуер Европа</h1>
 9. <h2>„Свободен както в Свобода“</h2>
 10. </center>
 11. <p>
 12. Добре дошли на началната страница на Фондация за Свободен Софтуер Европа.
 13. ФССЕ е основана на 10 март 2001 и подкрепя всички Европейски страни на
 14. <a href="documents/freesoftware.html">Свободния софтуер</a>, особено на
 15. <a href="documents/gnuproject.html">проекта GNU</a>. Ние активно подкрепяме
 16. развитието на Свободния софтуер и разпространението на операционни системи,
 17. базирани на GNU, като GNU/Linux. Също така, ние предоставяме център за помощ на
 18. политици, адвокати и журналисти за да осигурим юридическото, политическо и
 19. социално бъдеще на Свободния софтуер.
 20. </p>
 21. <p>
 22. Работата на ФССЕ става възможна благодарение на много индивидуални
 23. приноси, в частност на <a href="http://www.fsfe.org">Сдружението на ФССЕ</a>.
 24. Един от начините да допринесете е да се <a href="http://www.fsfe.org/about/">включите сега</a>
 25. и да окуражите други да сторят същото.
 26. </p>
 27. </body>
 28. <text id="news">Последни новини</text>
 29. <text id="events">Предстоящи събития</text>
 30. <text id="more">Прочетете още...</text>
 31. <text id="morenews">Още новини...</text>
 32. <text id="moreevents">Още събития...</text>
 33. <translator>Пламен Стоев</translator>
 34. </html>
 35. <!--
 36. Local Variables: ***
 37. mode: xml ***
 38. End: ***
 39. -->