Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

thankgnus-2005.sv.xhtml 1.3KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243
 1. <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>FSFE - Tack GNU 2005</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <localmenu/>
 8. <h2>Lista med 2005 års sponsorer</h2>
 9. <p>Free Software Foundation Europe vill tacka alla medhjälpare,
 10. bidragare och andra personer som har hjälpt oss att arbeta med och
 11. för fri programvara. Information om hur du kan stödja oss i vårt
 12. arbete för fri programvara kan du hitta <a
 13. href="/contribute/contribute.html">här</a>. Information för eventuella sponsorer <a
 14. href="donate.html">finns också</a>.</p>
 15. <p>Free Software Foundation Europe vill med namn tacka följande
 16. sponsorer. Ert stöd gjorde det möjligt för oss att fortsätta jobba
 17. för fri programvara.</p>
 18. <p>Vi vill också tacka alla sponsorer som önskat vara anonyma. Om
 19. du vill donera så hittar du all nödvändig information <a
 20. href="donate.html">här</a>. Söker du knappar för att visa att du
 21. stöder oss så finns de <a
 22. href="/about/graphics/sponsoring/sponsoring.en.html">här</a>.</p>
 23. </body>
 24. <text id="patrons">Beskyddare till FSFE</text>
 25. <text id="sustaining">Regelbunden Donator till FSFE</text>
 26. <text id="contributors">Donator till FSFE</text>
 27. <text id="supporters">Supporter till FSFE</text>
 28. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 29. </html>
 30. <!--
 31. Local Variables: ***
 32. mode: xml ***
 33. End: ***
 34. -->