Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

71 lines
7.5 KiB

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<html newsdate="2017-05-15" type="newsletter">
<version>1</version>
<head>
<title>FSFE Nieuwsbrief - Mei 2017</title>
</head>
<body microformats="h-entry">
<h1 class="p-name">FSFE Nieuwsbrief - Mei 2017</h1>
<h2>Daniel Pocock is de nieuwe Fellowshipvertegenwoordiger</h2>
<p>Van 10 tot 24 april organiseerde de FSFE de <a href="https://wiki.fsfe.org/Activities/Election/FellowshipElection_2017">negende jaarlijkse verkiezing voor de Fellowshipvertegenwoordiger</a> om FSFE's gemeenschap en Fellowship te vertegenwoordigen in <a href="https://wiki.fsfe.org/Teams/GA">FSFE's Algemene Vergadering</a>. De Algemene Vergadering bestaat uit leden van de FSFE e. V. en vormt FSFE's juridische lichaam. Zij is verantwoordelijk voor strategische planning, budgettering, het bepalen van de agenda, goedkeuren van het jaarverslag en het kiezen en terugroepen van de Uitvoerende Raad en de financieel directeur. <a href="/news/2017/news-20170425-01">En de winnaar van de verkiezing van dit jaar is... Daniel Pocock!</a> </p>
<p><a href="https://wiki.fsfe.org/Activities/Election/FellowshipElection_2017#Daniel_Pocock">Daniel Pocock</a> werd eerste. Zeven kandidaten deden mee en beschreven zichzelf in onze <a href="https://wiki.fsfe.org/Activities/Election/FellowshipElection_2017">wiki-pagina voor de Fellowship Verkiezingen 2017</a> en door deel te nemen aan een <a href="https://wiki.fsfe.org/Activities/Election/FellowshipElection_2017#Hustings">publieke campagne</a>. Helaas zijn er twee verschillende data voor de campagne aangekondigd maar het logbestand is online beschikbaar voor iedereen die het heeft gemist.</p>
<p>De FSFE wil graag voormalig Fellowshipvertegenwoordiger Nicolas Dietrich bedanken voor zijn bijdragen tijdens de afgelopen twee jaren en verwelkomt Daniel Pocock als nieuwe vertegenwoordiger. Ontdek alstublieft Daniel's persoonlijke conclusies op zijn eigen blog.</p>
<hr />
<p>Help ons te groeien en een verschil te maken in 2017
<a href="https://my.fsfe.org/donate?referrer=nl2017-05">https://fsfe.org/join/nl2017-05</a></p>
<hr />
<h2>Wat heben we verder gedaan? Binnen en buiten de FSFE</h2>
<ul>
<li>Van 26 tot 28 april <a href="/activities/ln/llw.html">vond FSFE's jaarlijkse Vrije Software Juridische en Licentiewerkgroep (LLW)</a> plaats in Barcelona, Spanje. Dit jaar kwamen 120 juridische experts van over de hele wereld bijeen om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen tijdens een driedaags evenement met meer dan 35 presentaties over verschillende juridische onderwerpen, zoals bijvoorbeeld <a href="https://lwn.net/SubscriberLink/721540/7831c0949927d665/">open data</a>, onderzoek naar de standaarden en implementatie van Vrije Software, softwarepatenten en <a href="https://lwn.net/SubscriberLink/721458/be70cd561648d22f/">bestaande uitdagingen voor Vrije Software-licenties</a>.</li>
<li>Armijn Hemel en Shane Coughlan, leden van het FSFE juridische team, <a href="http://www.prnewswire.com/news-releases/linux-foundation-and-free-software-foundation-europe-introduce-resources-to-support-open-source-software-license-identification-and-compliance-300444721.html">publiceerden een gids</a> voor startups, kleine bedrijven en ingenieurs over <a href="https://www.linuxfoundation.org/news-media/research/practical-gpl-compliance">"Praktische GPL compliance"</a>. De gids is ontworpen om GPL compliance te demystificeren en om het werk van compliance-ingenieurs op praktisch niveau te faciliteren.</li>
<li>Noordrijn-Westfalen, de Duitse deelstaat met de meeste inwoners, heeft op 14 mei 2017 verkiezingen voor de volksvertegenwoordiging. FSFE neemt deel aan een "coalitie van vrije kennis" die voor het eerst een <a href="https://www.digital-o-mat.de/">"Digital-o-Mat"</a> heeft ontwikkeld. De "Digital-o-Mat" is een gereedschap om de stemmers die zich zorgen maken over digitale rechten en vrijheden te helpen om te beslissen over op welke partij te stemmen tijdens deze verkiezing. Acht vragen gidsen de gebruikers door het kiezen van hun eigen voorkeuren over belangrijke onderwerpen over de digitale samenleving, zoals vragen over het gebruik van Vrije Software, Open Data of Educatieve Hulpbronnen. Gebruikers zullen na het invullen zien welke partij het meest overeenkomt met hun eigen voorkeuren met daarbij gedetailleerde uitleg over de partijstandpunten ten aanzien van ieder onderwerp. De interface voor Noordrijn-Westfalen is in het Duits; de <a href="https://github.com/dsstio/digital-o-mat">onderliggende software</a> is echter Vrije Software en vrij om aan te passen voor andere doelen.</li>
<li>Op de <a href="https://planet.fsfe.org/">FSFE planet</a> vond een interessante dialoog plaats tussen enerzijds FSFE's uitvoerend directeur Jonas Öberg, die argumenteert dat <a href="http://blog.jonasoberg.net/using-proprietary-software-for-freedom/">u soms propriëtaire software kan gebruiken als dat vrije en open bron-software verder brengt </a> hoewel u uit zou moeten kijken voor het risico van terugslag en anderzijds onze nieuwe Fellowshipvertegenwoordiger Daniel Pocock, die antwoord met "het risico van propriëtaire software"en dat "geen deal beter zou kunnen zijn dan een slechte deal", in de betekenis dat als u iets niet met Vrije Software kan bereiken u zou moeten overwegen om het zonder te doen.</li>
<li>Paul Hänsch, één van FSFE's systeembeheerders, organiseerde de <a href="https://wiki.fsfe.org/Teams/WikiCaretakers/Hackathon2017">allereerste fysieke wiki caretakers bijeenkomst</a>. De <a href="https://wiki.fsfe.org/Teams/WikiCaretakers">wiki caretakers zijn een team vrijwilligers </a> die helpen om de informatie binnen de wiki te organiseren en het voor anderen gemakkelijker te maken om bij te dragen.</li>
<li><a href="https://www.taringamberini.com/en/blog/fsfe/adoption-of-free-software-pdf-readers-in-italian-regional-public-administrations-fourth-monitoring/">Uit de monitor blijkt </a> dat in het laatste semester negen Italiaanse regio's advertenties over propriëtaire PDF-lezers op hun websites hebben gereduceerd en dat één regio haar steun voor <a href="https://pdfreaders.org/">Vrije Software PDF-lezers</a> heeft vergroot. </li>
<li>FSFE's uitvoerend directeur Jonas Öberg blogt over "een nieuw begrip van non-profit management" en gebruikt dit nieuwe begrip om <a href="http://blog.jonasoberg.net/towards-a-new-understanding-of-non-profit-management/">de eigenschappen van FSFE te analyseren</a> in de zin van technocratie, hiërarchie, innovatie en richtings-oriëntatie. Jonas beëindigt zijn analyse met enkele gedachten over de manier waarop hij FSFE graag ziet evolueren.</li>
<li>FSFE was met kramen aanwezig op de <a href="https://wiki.fsfe.org/Events/2017/LiMA">Linke Medien Akademie</a> in Berlijn; op de 16e Augsburger Linux Info Tag in het Duitse Augsburg; op FOSS North in het Zweedse Göteborg en op de Linuxtage in het Oostenrijkse Graz.</li>
</ul>
<h2>Help ons om onze nieuwsbrief te verbeteren</h2>
<p>Ziet u nieuws dat aan de nieuwsbrief toegevoegd zou kunnen worden, stuur het dan aan ons door. Als u uw ideeën zou willen delen, stuur ze dan aan ons. Het adres is, zoals altijd, newsletter@fsfe.org. We kijken ernaar uit om van u te horen!</p>
<p>Met dank aan alle <a href="/contribute/contribute">vrijwilligers</a>, <a href="https://my.fsfe.org/donate">supporters</a> en <a href="/donate/thankgnus">donoren</a> die ons werk mogelijk maken.</p>
<p>Uw eindredacteuren,
Erik Albers en Polina Malaja
<a href="/">FSFE</a></p>
</body>
<sidebar promo="about-fsfe" />
<date>
<original content="2017-05" />
</date>
<followup>donate</followup>
<tags>
<tag key="newsletter">nieuwsbrief</tag>
</tags>
</html>