Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

81 lines
4.7 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html newsdate="2014-07-08">
<version>1</version>
<head>
<title>Europese Commissie verstoort markt door te weigeren zich vrij te maken van lock-in</title>
</head>
<body>
<h1>Europese Commissie verstoort markt door te weigeren zich vrij te maken van lock-in</h1>
<p>
De Europese Commissie (EC) heeft onlangs haar toewijding aan een onvrije desktop en geheime
bestandsformaten vernieuwd. De Commissie weigert om zich serieus in te spannen om zich vrij te maken van lock-in door
verkopers en negeert alle beschikbare alternatieven. Daarmee zet de ambtelijke dienst
van de EU haar woorden niet om in daden.
</p>
<p>
In april heeft de Commissie twee contracten getekend met Microsoft: een
<a href="http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:140675-2014:TEXT:EN:HTML">overeenkomst voor 'hoogwaardige diensten' ('high-level services')</a> ter waarde van 44 miljoen euro,
en een <a href="http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:140672-2014:TEXT:EN:HTML">raamwerkovereenkomst over softwarelicentie-voorwaarden</a>. De
licenties zijn geleverd door Hewlett-Packard bij <a href="http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:105131-2012:TEXT:EN:HTML">een afzonderlijk
contract uit 2012</a> ter waarde van 50 miljoen euro. De contracten betreffen de Commissie zelf en 54 andere EU-organisaties.
</p>
<blockquote><p>
"We zijn extreem teleurgesteld over het gebrek aan vooruitgang", zegt
FSFE-voorzitter Karsten Gerloff. "De Commissie heeft zelfs niet eens gekeken naar uitvoerbare
alternatieven. Haar luie aanpak van software-aankoop maakt de Commissie kwetsbaar voor
beschuldigingen van traagheid, en erger".
</p></blockquote>
<p>
De Commissie heeft onlangs <a href="https://download.fsfe.org/policy/procurement/201401.EC_Future_Office_Automation.pdf">voor het eerst in het openbaar toegegeven
</a> dat zij 'effectief gegijzeld' ('effective captivity') is door Microsoft. Maar uit <a href="https://download.fsfe.org/policy/procurement/">documenten die verkregen zijn door de FSFE</a> blijkt dat de Commissie geen
serieuze inspanning heeft verricht om oplossingen te vinden die zijn gebaseerd op Open
Standaarden. Als gevolg hiervan is een groot deel van de Europese IT-industrie uiteindelijk
uitgesloten van zakendoen met de Commissie.
</p>
<p>
In een <a href="https://download.fsfe.org/policy/procurement/201401.EC_Future_Office_Automation.pdf">strategiedocument die de Commissie heeft
gepubliceerd </a> als antwoord op officiële vragen van Europees Parlementslid Andersdotter,
legt de EC een drie-sporenaanpak voor haar kantoorautomatiseringsplatform uit voor de komende jaren. Deze strategie zal slechts de afhankelijkheid van de Commissie van geheime, onvrije bestandsformaten en programma's versterken.
</p>
<blockquote><p>
"De Commissie zou een positief voorbeeld moeten stellen aan overheden in
heel Europa", becommentarieert Gerloff. "In plaats daarvan ontwijkt zij haar verantwoordelijkheid
als overheid en zegt zij eenvoudigweg dat zulke alternatieven niet bestaan. Zelfs de meest
basale marktanalyse zou de Commissie duidelijkmaken dat er in Europa een levendige Vrije
Software-industrie is waar zij op had kunnen vertrouwen."
</p></blockquote>
<p>
Veel publieke organisaties in Europa gebruiken met succes Vrije Software-oplossingen
op basis van Open Standaarden. Voorbeelden zijn de Duitse stad München met haar internationaal
bekende Limux-project, en de regering van het Verenigd Koninkrijk, die veel vooruitgang heeft
geboekt bij het gebruiken van Vrije Software en Open Standaarden om waar voor haar geld te
krijgen bij IT-inkoop. Veel van deze progressieve organisaties hebben gedurende de afgelopen
jaren
<a href="https://joinup.ec.europa.eu/news/mayor-munich-eu-laptops-should-have-libreoffice-or-openoffice">
de Commissie gevraagd om praktische en morele steun</a> voor hun koers. Deze laatste beslissing van de Commissie zal op hen overkomen als een wrede grap.
</p>
<p>
Ondanks deze tegenslag zal de FSFE doorgaan met het werken met de Commissie
en haar helpen bij het verbeteren van de manier waarop zij software inkoopt.
Zij zou dit kunnen doen door vertrouwen te hebben in specificaties en standaarden
in plaats van in bedrijfsnamen; door een openbare aanbesteding in plaats van te praten
met een enkele verkoper; en door het optellen van toekomstige exitkosten bij de prijs van
iedere nieuwe oplossing. Deze praktijken worden snel de norm in Europa's publieke sector.
De EC zou haar woorden waar moeten maken en deze praktijken moeten overnemen bij haar eigen inkoop.
</p>
</body>
<sidebar>
</sidebar>
<tags>
<tag key="front-page">voorpagina</tag>
<tag key="european-union">EU</tag>
<tag key="procurement">inkoop</tag>
</tags>
<translator>André Ockers</translator>
</html>