Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

214 lines
5.7 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<version>0</version>
<head>
<title>FSF Europe - Informacje dla tłumaczy - Lista trudniejszych zwrotów</title>
</head>
<body>
<h1>Lista trudniejszych zwrotów dla tłumaczy</h1>
<h2>Charakterystyczne zwroty i ich tłumaczenia</h2>
<p>
Staramy się używać ustalonych tłumaczeń następujących angielskich zwrotów
w celu zapewnienia spójności tekstów:
</p>
<table class="table table-bordered table-condensed table-responsive">
<tr>
<th>Wersja angielska</th>
<th>Wersja polska</th>
<th>Uwagi</th>
</tr>
<tr>
<td>associate organisation</td>
<td>organizacja stowarzyszona</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>chancellor</td>
<td>kanclerz</td>
<td>(w znaczeniu: kierownik oddziału FSFE)</td>
</tr>
<tr>
<td>chapter</td>
<td>oddział</td>
<td>(w znaczeniu: prawna jednostka FSFE)</td>
</tr>
<tr>
<td>compulsory licensing</td>
<td>przymusowe licencjonowanie</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>coordinator</td>
<td>koordynator</td>
<td>(koordynator jednego z projektów FSFE)</td>
</tr>
<tr>
<td>copyright</td>
<td>prawo autorskie</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>crypto card</td>
<td>karta szyfrowa</td>
<td>(specjalna karta, którą otrzymują członkowie Stowarzyszenia FSFE)</td>
</tr>
<tr>
<td>European Council</td>
<td>Rada Europejska</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>European Court</td>
<td>Trybunał Europejski</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>European Patent Office</td>
<td>Europejski Urząd Patentowy</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>executive commitee</td>
<td>komitet wykonawczy</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>extended executive commitee</td>
<td>poszerzony komitet wykonawczy</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>Fellow</td>
<td>Członek Stowarzyszony</td>
<td>(z znaczeniu: członek Stowarzyszenia FSFE )</td>
</tr>
<tr>
<td>Fellowship</td>
<td>Stowarzyszenie</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>Free Software</td>
<td>Wolne Oprogramowanie</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>Free Software community</td>
<td>społeczność Wolnego Oprogramowania</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>Freedom Party</td>
<td>Stronnictwo Wolnościowe</td>
<td>(w języku polskim rozpowszechniło się
określanie mianem Partia Wolnościowa
amerykańskiej Libertarian Party)</td>
</tr>
<tr>
<td>FSF Europe</td>
<td>FSF Europe</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>GNU Project</td>
<td>Projekt GNU</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>hub</td>
<td>centrala</td>
<td>(w znaczeniu: centralna jednostka prawna FSFE,
w odróżnieniu od oddziałów)</td>
</tr>
<tr>
<td>"intellectual property"</td>
<td>"własność intelektualna"</td>
<td>należy zawsze umieszczać w cudzysłowie!</td>
</tr>
<tr>
<td>mailing list</td>
<td>elektroniczna lista adresowa</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>non-profit</td>
<td>organizacja non profit</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>President of the FSFE</td>
<td>Prezydent FSFE</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>sister organisation</td>
<td>organizacja siostrzana</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>software patent</td>
<td>patent na oprogramowanie</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>trademark</td>
<td>znak handlowy</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>UN World Summit on Information Society</td>
<td>Światowy Szczyt Społeczeństwa Informacyjnego</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
</table>
<h2>Wzory tekstów</h2>
<h3>Stopka notatki prasowej</h3>
<pre>
O Free Software Foundation Europe
Free Software Foundation Europe (FSF Europe) jest dobroczynną
organizacją pozarządową zaangażowaną we wszelkie przejawy Wolnego
Oprogramowania w Europie. Dostęp do oprogramowania decyduje o tym,
kto może uczestniczyć w społeczeństwie cyfrowym. Dlatego też
swoboda użytkowania, kopiowania, modyfikowania i redystrybucji
oprogramowania - jak opisano to w definicji Wolnego Oprogramowania -
umożliwia równe uczestnictwo w wieku informacji. Kształtowanie
świadomości tych problemów, prawne i polityczne zabezpieczanie Wolnego
Oprogramowania, oraz ofiarowanie ludziom wolności poprzez wspieranie
rozwoju Wolnego Oprogramowania są podstawowymi zadaniami FSF Europe,
która została utworzona w 2001 roku jako europejska siostrzana
organizacja dla Free Software Foundation ze Stanów Zjednoczonych.
https://fsfe.org/
</pre>
<h3>Stopka biuletynu internetowego</h3>
<pre>
Spis wszystkich elektronicznych list adresowych
znajdziesz na stronie
https://fsfe.org/news/newsletter.pl.html
</pre>
<h3>Podpis e-mailowy wielu Członków Stowarzyszonych</h3>
<pre>
Dołącz do Stowarzyszenia i chroń swoją Wolność! (https://fsfe.org/)
</pre>
</body>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->