Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

158 lines
6.9 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<version>0</version>
<head>
<title>Informacje dla tłumaczy</title>
</head>
<body class="article">
<p id="category"><a href="/contribute/">Włącz się</a></p>
<h1>Tłumaczenia</h1>
<p id="introduction" class="p-summary">
FSFE jest międzynarodową organizacją. Naszym celem jest
<strong>dotarcie do jak największej liczby osób</strong> i zachęcenie
ich do włączenia się w nasze działania aby promować, wspierać i wspomagać ruch wolnego oprogramowania.
Aby to osiągnąć, chcemy aby nasze artykuły i strona internetowa były dostępne w różnych językach.
</p>
<p>
Główna część pracy tłumaczy skupia się na treści stron WWW, szczególnie tych nieustannie aktualizowanych, jak
<a href="/">strona główna</a>, <a href="/news/">strona z wiadomościami</a> i <a
href="/events/">strona z wydarzeniami</a>. Nie tylko strony WWW muszą być przetłumaczone: <a
href="/press/">komunikaty prasowe</a>, <a
href="/news/newsletter.html">newsletter</a>, <a
href="/contribute/spreadtheword.html#promo-material">broszury i ulotki</a>
i inne artykuły również stają się szerzej rozpowszechnione z każdym dodatkowym językiem w którym są dostępne.
</p>
<p>
Poniższa strona pozwoli Ci na ogólne rozeznanie jak wygląda proces tłumaczenia. Więcej informacji na temat jak wspomóc przekład językowy można znaleźć na naszej <a href="https://wiki.fsfe.org/TechDocs/Mainpage/Translations">stronie wiki dla tłumaczy</a>.
</p>
<h2>Priorytety</h2>
<p>
Biorąc pod uwagę, iż FSFE działa w wielu różnych krajach, tektsy również pisane są w różnych językach.
Jednakże używamy języka angielskiego jako zalążek dla pisanych tekstów aby móc dzielić się nimi z resztą organizacji dla przyszłych tłumaczeń.
W związku z czym, szczególnie mocno potrzebujemy pomocy z
</p>
<ul>
<li>tłumaczeniami <em>na</em> angielski z innych języków,</li>
<li>korektą tekstów napisanych po angielsku przez ludzi, których angielski nie jest językiem ojczystym
</li>
<li>tłumaczeniem z angielskiego na inne języki.</li>
</ul>
<p>
Doświadczenie pokazuje, że najlepsze rezultaty tłumaczeń otrzymywane sa gry ludzie tłumaczą tekst z języka obcego na ojczysty.
Pojęcie o tym, <a href="/about/">czym właściwie jest FSFE</a> i o <a href="/about/principles.html">naszej roli i wartościach</a>
jest dobrą lekturą przed rozpoczęciem tłumaczenia. Aby pomóc Ci z trudniejszymi wyrazami i zwrotami, utrzymujemy <a
href="/contribute/translators/wordlist.html">listę trudniejszych zwrotów w ponad 15 językach</a> na której możesz polegać mając styczność
z techniczną terminologią albo z wypowiadaniem się w imieniu FSFE.
</p>
<h2>Koordynacja</h2>
<p>
Tłumaczenia są głównie koordynowane na <a
href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/translators">liście mailingowej tłumaczy</a>
i wszyscy, którzy chcą wspomóc tłumaczenia, mogą zapisać się na listę.
Jest to także miejsce w którym możemy szukać pomocy w przypadku wątpliwości albo osób do współpracy nad większymi projektami.
Biorąc pod uwagę, że teksty są już w ponad 30 językach, prawdopodobnie znajdzie się ktoś w organizacji, kto z chęcią Ci pomoże.
</p>
<p>
Teksty do przetłumaczenia bądź korekty wysyłane są na tę listę wraz z odniesieniem do danego języka. Osoba, która zacznie tłumaczenie,
powinna wysłać maila na listę, aby uniknąć duplikatów prac. Skończone tłumaczenia również powinny być wysyłane na listę, aby pozwolić
innym na korektę i zaproponować ewentualne usprawnienia. Oryginalny tekst i tłumaczenie wysyłamy na listę w pliku tekstowym, aby zminimalizować
wysiłki przy kopiowaniu i wklejaniu.
</p>
<p>
W idealnym przypadku, grupy tłumaczy danego języka mają kilku członków, którzy wspierają się wzajemnie, więc tłumaczenie nie jest na barkach
pojedynczej osoby.
</p>
<h2>Twój wkład ma znaczenie!</h2>
<p>
Wielu z naszych tłumaczy jest już aktywna w innych projektach związanych z Wolnym Oprogramowaniem poza FSFE.
Pomoc w tłumaczeniu w FSFE wielce wspomaga społeczność Wolnego Oprogramowania i daje ludziom, bez znaczenia na język
czy narodowość, szansę na dowiedzenie się czegoś więcej o Wolnym Oprogramowaniu.
</p>
<p>
Tłumaczenie i korekta tekstów jest naprawdę cennym wkładem w działalność
FSFE, jak również doskonałą okazją do wzięcia udziału w działaniach
FSFE bez podejmowania długoterminowych zobowiązań.
</p>
<h2 id="subpages">Nawigacja</h2>
<ul>
<li>
<h3><a href="https://wiki.fsfe.org/TechDocs/Mainpage/Translations">Tłumaczenia stron</a></h3>
<p>
Czyli jak tłumaczyć <em>fsfe.org</em>, <em>freeyourandroid.org</em>, <em>pdfreaders.org</em> i <em>drm.info</em>.
</p>
</li>
<li>
<h3><a
href="/contribute/translators/wordlist.html">Lista zwrotów</a></h3>
<p>
Lista zwrotów często używanych w FSFE.
</p>
</li>
<li>
<h3><a
href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/translators">Lista mailingowa</a></h3>
<p>
Koordynacja wysiłków i pomoc przy tłumaczeniach.
</p>
</li>
</ul>
<h2>Grupy tłumaczy</h2>
<p>
Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na temat naszych tłumaczeń ale nie czujesz się pewnie publicznie, możesz spokojnie skontaktować się z którymś z naszych koordynatorów. Informacje dotyczące konkretnych grup danego języka możesz znaleźć na <a href="https://wiki.fsfe.org/Teams/Translators/">stronie wiki tłumaczy.</a>.
</p>
<div id="team" class="section grid-100">
<translation-coordinators-list />
</div>
</body>
<sidebar promo="about-fsfe">
<div id="related-content">
<h3>Szybkie łącza:</h3>
<ul>
<li>
<a href="https://wiki.fsfe.org/TechDocs/Mainpage/Translations">Jak tłumaczyć?</a> fsfe.org, freeyourandroid.org, pdfreaders.org, and drm.info
</li>
<li>
<a href="/contribute/translators/wordlist.html">Zwroty i wyrażenia</a> często używane w FSFE.
</li>
<li>
<a href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/translators">Lista mailingowa</a> do koordynacji i pomocy
</li>
<li>
<a href="https://wiki.fsfe.org/Teams/Translators/">Grupy tłumaczeniowe</a> na naszej wiki
</li>
<li>
<a href="/contribute/web/web.html">Informacje o webmasteringu</a> dla tłumaczy chcących bardziej zrozumieć, jak działa system naszej strony
</li>
</ul>
</div>
</sidebar>
<translator>Damian Fajfer</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->