Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

128 lines
4.8 KiB

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>Informasjon for oversettere</title>
</head>
<body>
<p id="category"><a href="/contribute/">Bidra</a></p>
<h1>Oversettelser</h1>
<p id="introduction">
Free Software Foundation Europe er en internasjonal organisasjon. Vårt mål er å <strong>nå så mange som
mulig</strong> og å inkludere dem i våre aktiviteter for å promotere, hjelpe og støtte
bevegelsen for fri programvare. For å oppnå dette ønsker vi at
våre publiserte tekster skal være tilgjengelige på flest mulig språk.
</p>
<p>
En stor del av materialet som behøver å oversettes er vevsidene, spesielt de
ofte oppdaterte sidene, som <a href="/">startsiden</a>,
<a href="/news/news.html">nyhetssiden</a> og
<a href="/events/events.html">oversikten over begivenheter</a>. Mer informasjon om
oversettelse av vevsiden finner du på
<a href="https://wiki.fsfe.org/TechDocs/Mainpage/Translations">vevoversetterenes infoside</a>.
</p>
<p>
Men ikke bare vevsidene trenger å bli oversatt.
<a href="/press/press.html">pressmeldinger</a>,
<a href="/news/newsletter.html">nyhetsbrev</a>,
<a href="/contribute/spreadtheword.html">brosjyrer</a>
og andre tekster lar seg lettere spre for hvert språk de er tilgjengelige i.
</p>
<p>
FSFE er aktiv i mange land og tekster kan ofte være
skrevet på forskjellige språk, men vi prøver å bruke engelsk
som utgangspunkt for å dele med andre deler av organisasjonen og
for videre oversetting. Derfor trenger vi spesielt hjelp til å
</p>
<ul>
<li>oversette fra andre språk <em>til</em> engelsk,</li>
<li>korrekturlese engelske tekster skrevet av ikke-engelsktalende, og</li>
<li>oversette fra engelsk til et annet språk.</li>
</ul>
<!-- New translation, replaced the one from ato -->
<p>
Erfaring viser at de beste oversettelsene forekommer når folk oversetter fra
et fremmedspråk til sitt morsmål. Det kan også være lurt å lese om
<a href="/about/">hva FSFE er</a> og om våre <a href="/about/principles.html">
konsepter og verdier</a> før man begynner å oversette. For å hjelpe til med
vanskelige ord og uttrykk vedlikeholder vi en
<a href="/contribute/translators/wordlist.html">ordliste på over 15 språk</a>
som du kan bruke når det kommer til teknisk terminologi eller vanlige måter
å uttrykke seg på når man snakker på vegne av FSFE.
</p>
<p>
Oversettelser blir koordinert på
<a href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/translators">e-postlisten for
oversettere</a> og alle som vil bidra til å oversette kan melde seg inn i denne
listen. Dette er også plassen for å søke hjelp når man er i tvil eller for å
samarbeide med andre oversettere på større prosjekter. Siden vi allerede har
material oversatt på over 30 språk er sjansen stor for at du vil finne noen
i organisasjonen som er villig til å hjelpe deg.
</p>
<p>
Tekster som skal oversettes eller korrekturleses sendes til denne listen
sammen med en referanse til de ønskede språkene. Den som starter oversettelsen
sender et svar til listen for å unngå dobbelt arbeid. Ferdige oversettelser
sendes også ut på listen for å la andre korrekturlese oversettelsen og foreslå
mulige endringer. Både originale tekster og oversettelser blir vanligvis sendt
som vedlegg i ren tekst for å minimere antallet klipp-og-lim.
</p>
<p>
Idéelt sett har hver oversettelsesgruppe for et gitt språk flere medlemmer
som avløser og støtter hverandre slik at oversettelser for det gitte språket
ikke er avhengige av én enkelt person.
</p>
<p>
Mange av våre oversettere er også aktive i andre prosjekter i fri programvare
i tillegg til FSFE. Å hjelpe med å oversette FSFE styrker bevegelsen for fri
programvare i det store og gir folk, uansett språk og nasjonalitet, en sjanse
til å lære mer om fri programvare.
</p>
<p>
Å oversette og korrekturlese tekster er et høyt verdsatt bidrag til FSFEs
arbeid, og en utmerket mulighet for å spontant hjelpe til med
aktiviteter i FSFE uten langtidsforpliktelser.
</p>
<h2 id="subpages">Navigasjon</h2>
<ul>
<li>
<h3><a href="/contribute/web/web.html">Oversettelse for vevsidene</a></h3>
<p>
Hvordan oversette <em>fsfe.org</em>
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/contribute/translators/wordlist.html">Ordliste</a></h3>
<p>
Ord og uttrykk ofte brukt av FSFE.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/translators">E-postliste</a></h3>
<p>
Koordinere og hjelpe til med oversettelser.
</p>
</li>
</ul>
</body>
<translator>Andreas Tolf Tolfsen</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->