Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

156 lines
7.2 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html>
<head>
<title>Ons werk - FSFE</title>
</head>
<body class="subsite">
<h1 class="heading">Ons werk</h1>
<div id="introduction">
<!-- for translations please have a look at http://fsfe.org/about/mission -->
<p>Free Software Foundation Europe helpt individuen en organisaties om
te begrijpen hoe <a href="/about/basics/freesoftware.html">Vrije software</a>
bijdraagt tot vrijheid, transparantie en
zelfbeschikking. We versterken de rechten van de gebruikers door het wegnemen van barrières voor Free
Software-adoptie, mensen aan te moedigen om Vrije Software te gebruiken en te ontwikkelen, en
middelen ter beschikking te stellen om iedereen in staat te stellen Vrije Software verder te promoten in
Europa.</p>
</div>
<ul id="priorities" class="subheadings">
<li>
<h3><a href="/activities/policy/eu/policy-goals.html">Beleid</a></h3>
<p>
Wij werken samen met beleidsmakers en overheidsinstanties in Europa om de
rechten van gebruikers en ontwikkelaars van Vrije Software te versterken en barrières
naar Vrije Software op te heffen.
</p>
<ul>
<li><a href="/activities/policy/eu/policy-goals.html">Onze beleidsdoelen voor 2014-2019</a></li>
</ul>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/ftf/ftf.html">Juridisch</a></h3>
<p>
In ons juridische team verzamelen en delen we kennis over
juridische en licentie-aspecten van Vrije Software, beschermen we de
belangen van Vrije Softwareprojecten, verbinden we experts uit de hele wereld en helpen we andere groepen om tot vergelijkbare doelen te komen. Wij bieden
hulp, <a href="/activities/ftf/education.html">training</a>
en <a href="/activities/ftf/documentatie.html">documentatie</a>
in samenwerking met gpl-violations.org en leden van het
Europees juridisch netwerk.
</p>
<ul>
<li><a href="/activities/ftf/network.html">Het Europese juridische netwerk</a></li>
</ul>
</li>
<li>
<h3><a href="/about/team.html">Publiek bewustzijn</a></h3>
<p>
Het publiek informeren over Vrije Software maakt deel uit van FSFE's
kerntaak. Veel mensen in de organisatie zijn experts op het gebied van
verschillende Vrije Software-onderwerpen. U kunt contact met hen opnemen voor het houden van gezaghebbende lezingen, het houden van workshops, of het deelnemen aan discussies.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/os/os.html">Open Standaarden</a></h3>
<p>
<a href="/activities/os/def.html">Open standaarden</a> staan
mensen toe om alle soorten data vrijelijk en met perfecte
precisie te delen. Ze voorkomen lock-in en andere kunstmatige barrières
voor interoperabiliteit en bevorderen de keuze tussen leveranciers en
technologie-oplossingen. FSFE's <a href="/activities/os.nl.html">werk aan
Open Standaarden</a> heeft als doel om ervoor te zorgen dat mensen
het gemakkelijk vinden om te migreren naar Vrije Software of tussen Vrije Software-oplossingen.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/procurement/procurement.html">Publieke inkoop</a></h3>
<p>
Vrije Software is perfect geschikt voor de publieke sector. Het brengt
efficiëntie voor de overheid, transparantie voor de burgers en concurrentie voor het
bedrijfsleven. De FSFE werkt samen met openbare instellingen in heel Europa om
overheidsopdrachten op het gebied van IT te verbeteren en mogelijkheden voor Vrije Software te creëren.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/campaigns/swpat/swpat.html">Softwarepatenten in Europe</a></h3>
<p>
Patenten op software zijn een bedreiging voor de samenleving en de economie. Zij
beperken innovatie, schaden bedrijven en brengen gemeenschappelijke creativiteit in groot gevaar. FSFE vecht om Europa vrij te houden van softwarepatenten en werkt op VN-niveau aan het afschaffen van softwarepatenten over de hele wereld.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/policy/eu/eu.html">Europese Unie</a></h3>
<p>
De FSFE werkt met <a href="/activities/policy/eu/eu/eu.html">de Europese
Commissie en het Europees Parlement</a> aan het creëren van een positieve
omgeving voor Vrije Software en Open Standaarden in
Europa. Wij strijden tegen monopolies en voor <a href="/campaigns/swpat/novell-cptn.html">competitie</a>.
in de softwaremarkt door als derde partij deel te nemen
aan <a href="/activiteiten/ms-vs-eu/ms-vs-eu/ms-vs-eu.html">antitrust</a>
zaken. Wij informeren beleidsmakers over de mogelijkheden die
Vrije Software biedt en zetten aan tot interoperabiliteit.
</p>
<ul>
<li><a href="/activities/ms-vs-eu/ms-vs-eu.html">Microsoft versus burgers van de Europese Unie</a></li>
</ul>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/education/education.html">Educatie</a></h3>
<p>
De FSFE promoot actief het gebruik van Vrije Software in scholen en
op universiteiten. Vrije Software is pedagogisch superieur: haar basisgedachte heeft betrekking op vrijheid en samenwerking en dat is dezelfde geest van educatie in een democratische omgeving.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/un/un.html">Verenigde Naties &amp; WIPO</a></h3>
<p>
De FSFE is sinds 2002 actief op het niveau van de Verenigde Naties om bij te dragen aan het creëren van een vrije en rechtvaardige informatiesamenleving over de hele wereld. We hebben de status van waarnemer bij de <a
href="/activities/wipo/wipo.html">Wereldintellectueel
Eigendomsorganisatie</a>.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/foss4smes/foss4smes.html">FOSS4SMEs</a></h3>
<p>
De FSFE werkt samen met vijf andere Europese organisaties om
een e-learningcursus over Vrije Software op maat te maken voor kleine en middelgrote bedrijven
(MKB).
</p>
</li>
<p style="clear: both;">
De Free Software Foundation Europe heeft aan vele andere zaken en campagnes gewerkt. Zie onze <a href="/campaigns/finished.html">voltooide en beëindigde projecten</a> voor details over wat we hebben bereikt.
</p>
</ul>
</body>
<timestamp>$Date: 2010-01-14 14:08:10 +0100 (jeu. 14 janv. 2010) $ $Author: ato $</timestamp>
<translator>André Ockers</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->