Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

226 lines
8.0 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html>
<head>
<title>Prosjekter - FSFE</title>
</head>
<body>
<h1>Prosjekter</h1>
<div id="introduction">
<div class="image">
<img src="/graphics/stars-smaller.png" alt="Stars"/>
</div>
<p>
Som en veldedig, ikke-statlig organisasjon jobber Free Software Foundation Europe
mot å skape en bevissthet og støtte for fri programvare og åpne standarder innenfor
politikk, jus og samfunnet i det hele og store.
Vennligst les videre for å lære mer om våre prosjekter og pågående <a
href="#campaigns">kampanjer</a>.
</p>
</div>
<ul id="priorities" class="overview">
<li>
<h3><a href="/activities/ftf/ftf.html">Freedom Task Force</a></h3>
<p>
Freedom Task Force samler og deler informasjon, til prosjekter involvert i
fri programvare, om lisensiering og juridiske aspekter ved fri programvare.
Vi vokter om interessene til prosjekter involvert i fri programvare
og samler eksperter for å hjelpe andre grupper innenfor fri programvare med å
nå sine mål. Vi gir assistanse, <a href="/activities/ftf/education.en.html">trening</a>
og <a href="/activities/ftf/documentation.html">dokumentasjon</a>
i samarbeid med gpl-violations.org og medlemmer av
European Legal Network.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/ftf/network.html">European Legal Network</a></h3>
<p>
Vi vedlikeholder verdens største nettverk av juridiske
eksperter innenfor lisensiering av programvare, som både
er leverandørnøytrale og partipolitisk uavhengig.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/os/os.html">Åpne standarder</a></h3>
<p>
<a href="/activities/os/def.en.html">Åpne standarder</a> tillater
folk å dele alle typer data helt fritt og i perfekt kvalitet.
De forhindrer nedlåsing og andre unaturlige barrierer som
måtte hindre interoperabilitet, i tillegg til å promotere
valgfrihet mellom leverandører og teknologi.
FSFE sitt <a href="/activities/os/os.en.html">arbeid med åpne
standarder</a> har som mål å sørge for at folk enkelt kan finne
enkle måter å konvertere til fri programvare og gi valgfriheten
mellom flere løsninger innen fri programvare.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/un/un.html">Forente Nasjoner</a></h3>
<p>
FSFE har vært aktive hos de Forente Nasjoner siden 2002.
Vi er for tiden
aktive i de følgende områdene:
</p>
<ul>
<li><a href="/activities/wipo/wipo.html">World Intellectual Property Organization</a></li>
<li><a href="/activities/policy/igf/igf.html">Internet Governance Forum</a></li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul class="overview">
<li>
<h3><a href="/activities/policy/eu/eu.html">Europeiske Union</a></h3>
<p>
FSFE jobber med <a href="/activities/policy/eu/eu.html">EU-kommisjonen
og det Europeiske Parlament</a> for å skape et positivt miljø
for fri programvare og åpne standarder i Europa.
Vi kjemper i mot monopoler og for konkurranse i markedet
for programvare, ved å delta som en interessert tredjepart
saker som omhandler <a href="/activities/ms-vs-eu/ms-vs-eu.html">
antitrustlovgivning</a>. Vi informerer de som skriver retningslinjer
om hvilke muligheter fri programvare tilbyr, og driver for
interoperabilitet.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/about/team.html">Generell bevissthet</a></h3>
<p>
Informere det offentlige om fri programvare er en del av FSFEs
hovedoppdrag. Flere personer i organisasjonen er eksperter
på forskjellige emner innenfor fri programvare, og kan bli
kontaktet angående foredrag, seminarer og deltakelse i diskusjoner.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/education/education.html">Utdanning</a></h3>
<p>
FSFE promoterer aktivt bruken av fri programvare i skoler og
universiteter. Som en basis i frihet og samarbeid deler
fri programvare de samme verdiene som det demokratiske miljøet
som er å finne i de akademiske omgivelser; Dette gjør
fri programvare pedagogisk overordnet.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/campaigns/swpat/swpat.html">Patenter på programvare i Europa</a></h3>
<p>
Programvarepatenter er skadelig for samfunnet og økonomien.
De forhindrer innovasjon, skader bedrifter og setter samarbeid
og kreativitet i stor fare. FSFE kjemper for å holde Europa
fri for patenter på programvare, og jobber på FN-nivå for
å fjerne patenter på programvare verden over.
</p>
</li>
</ul>
<h2 style="clear: both; padding-top: 2em">Kampanjer</h2>
<ul id="campaigns" class="overview">
<li>
<h3><a href="http://pdfreaders.org/">PDFreaders.org</a></h3>
<p>
PDFreaders.org er en kampanje startet av
<a href="http://fellowship.fsfe.org">Fellowship</a> av
FSFE. PDFreaders.org er en nettside med informasjon om PDF-lesere
som er utgitt som fri programvare for alle store operativsystem.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="http://documentfreedom.org">Document Freedom Day</a></h3>
<p>
30. mars vil vi skape bevissthet for åpne dokumentformater og åpne standarder
ved å organisere aktiviteter over hele verden sammen med samarbeidspartnere
og frivillige. Hjelp oss på <a
href="http://www.documentfreedom.org/">www.documentfreedom.org</a>.
<ul>
<li><a href="/news/2010/news-20100302-01.html">2010</a></li>
<li><a href="/news/2011/news-20110202-01.html">2011</a></li>
</ul>
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/drm/">DRM.info</a></h3>
<p>
DRM.info er en samarbeidsplatform startet og vedlikeholdt av FSFE
for å informere om farene ved Digital Restriction Management
og vise frem bekymringene fra forskjellige grupper.
Bidragsytere hos <a href="http://www.drm.info">DRM.info</a> inkluderer
grupperinger for digitale rettigheter, forbrukerbeskyttelse, aktivisme
på nett og biblioteksorganisasjoner.
</p>
</li>
</ul>
<ul class="overview">
<li>
<h3><a
href="/activities/wipo/wiwo.html">Til fordel for
World Intellectual Wealth Organization</a></h3>
<p>
Vi støtter Genèvekonvensjonen og inviterer dens skribenter,
de signerte og de Forente Nasjoner til å begynne å tenke på
hvilken rolle WIPO burde ha, istedet for å tenke på hva den
kan bli i fremtiden for å holde orden på intellektuell velstand.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/campaigns/askyourcandidates/askyourcandidates.html">“Spør dine kandidater” -
Det tyske nasjonalvalget i 2009</a></h3>
<p>
Gjennom det tyske nasjonalvalget i 2009 kalte FSFE på alle
tyske støttespillere av fri programvare til å spørre de
forskjellige partikandidatene om deres standpunkt på fri
programvare og åpne standarder.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/campaigns/valentine/2011/valentine-2011.html">I ♥ Free Software</a></h3>
<p>
Valentinesdagen er en feiring av kjærlighet og følelser mellom intime
partnere. FSFE sin kampanje til å prøve å gi deg muligheten til å vise
hvor mye du bryr deg om folkene innenfor fri programvare, som viser deg
sin kjærlighet til deg året rundt.
</p>
</li>
</ul>
<p style="clear: both;">
Free Software Foundation Europe har jobbet på mange andre problemstillinger
og kampanjer. Se vår side om <a href="/campaigns/finished.html">ferdige
og avsluttende prosjekter</a> for detaljer om hva vi har oppnådd.
</p>
</body>
<timestamp>$Date $Author</timestamp>
<translator>Cato Auestad</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->