Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

211 lines
8.1 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html>
<head>
<title>Naš rad - FSFE</title>
</head>
<body>
<h1>Naš rad</h1>
<div id="introduction">
<div class="image">
<img src="/graphics/stars-smaller.png" alt="Stars"/>
</div>
<p>
Kao neprofitna nevladina organizacija Free Software
Foundation Europe radi na stvaranju općeg razumijevanja i
potpore za slobodan softver i otvorene standarde u politici,
gospodarstvu, zakonima i u cjelokupnom društvu.
Molimo nastavite s čitanjem kako biste više saznali o našem
radu i trenutnim <a href="#campaigns">kampanjama</a>.
</p>
</div>
<ul id="priorities" class="overview">
<li>
<h3><a href="/activities/ftf/ftf.html">Freedom Task Force</a></h3>
<p>
Freedom Task Force skuplja i dijeli znanje o
pravnim i licencnim aspektima slobodnog softvera, štiti
interese projekata slobodnog softvera, povezuje eksperte
diljem svijeta i pomaže drugim grupama u postizanju sličnih
ciljeva. Pružamo
podršku, <a href="/activities/ftf/education.html">obuku</a>
i <a href="/activities/ftf/documentation.html">dokumentaciju</a>
u suradnji s gpl-violations.org i članovima Europske
pravne mreže.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/ftf/network.html">Europska pravna mreža</a></h3>
<p>
Održavamo u svijetu najveću privatnu, nepristranu i o
proizvođaču neovisnu mrežu pravnih stručnjaka u domeni
slobodnog softvera.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/os/os.html">Otvoreni standardi</a></h3>
<p>
<a href="/activities/os/def.html">Otvoreni standardi</a> omogućuju
slobodno dijeljenje raznih podataka s visokim stupnjem vjernosti standarda. Onemogućuju stvaranje zavisnosti i drugih umjetnih
granica prema interoperabilnosti te promiču izbor između
proizvođača i tehnoloških
rješenja. FSFE-ov <a href="/activities/os/def.html">rad
na otvorenim standardima</a> ima za cilj pobrinuti se da
prelazak na slobodan softver ili između rješenja u slobodnom
softveru bude jednostavan.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/un/un.html">Ujedinjeni narodi</a></h3>
<p>
FSFE je aktivan u Ujedinjenim narodima od
2002. godine. Trenutno
smo aktivni u sljedećim područjima:
</p>
<ul>
<li><a href="/activities/wipo/wipo.html">Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo</a></li>
<li><a href="/activities/policy/igf/igf.html">Forum o upravljanju Internetom</a></li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul class="overview">
<li>
<h3><a href="/activities/policy/eu/eu.html">Europska Unija</a></h3>
<p>
FSFE radi s <a href="/activities/policy/eu/eu.html">Europskom
komisijom i Europskim parlamentom</a> na stvaranju pozitivnog
okruženja za slobodan softver i otvorene standarde u
Europi. Borimo se protiv monopola i za natjecanje na
softverskom tržištu tako što sudjelujemo kao zainteresirana
treća strana
u <a href="/activities/ms-vs-eu/ms-vs-eu.html">antitrustovskim</a>
slučajevima. Informiramo političke čimbenike o prilikama koje
pruža slobodan softver i promičemo interoperabilnost.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/about/team.html">Informiranje javnosti</a></h3>
<p>
Informiranje javnosti o slobodnom softveru je dio FSFE-ove
misije. Mnogi su ljudi u organizaciji eksperti za
različita područja slobodnog softvera i možete ih kontaktirati
za stručna predavanja, održavanje radionica ili
sudjelovanje u diskusijama.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/education/education.html">Obrazovanje</a></h3>
<p>
FSFE aktivno promiče upotrebu slobodnog softvera u školama i
na sveučilištima. Slobodan je softver pedagoški nadmoćan
i njegov je duh slobode i suradnje isti
duhu obrazovanja u demokratskim okruženjima.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/campaigns/swpat/swpat.html">Softverski patenti u Europi</a></h3>
<p>
Softverski su patenti prijetnja društvu i ekonomiji. Oni
ograničavaju inovaciju, štete poduzetnicima i ugrožavaju
suradničku kreativnost. FSFE se bori za očuvanje Europe
slobodnom od softverskih patenata i radi na nivou UN-a
na ukidanju softverskih patenata u cijelom svijetu.
</p>
</li>
</ul>
<h2 style="clear: both; padding-top: 2em">Kampanje</h2>
<ul id="campaigns" class="overview">
<li>
<h3><a href="/campaigns/pdfreaders/pdfreaders.html">PDFreaders.org</a></h3>
<p>
Pokrenuta od strane <a href="http://fellowship.fsfe.org/">Prijatelja
FSFE-a</a>, <a href="http://pdfreaders.org/">pdfreaders.org</a> je
stranica s informacijama o slobodnom softveru za čitanje PDF-a za sve
važnije operacijske sustave.<br/>
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="http://documentfreedom.org">Dan slobodnih dokumenata</a></h3>
<p>
Svake je godine DFD dan kojim podižemo svijest o otvorenim formatima datoteka i otvorenim standarima
kroz organizirane aktivnosti diljem svijeta - u suradnji s našim
partnerskim organizacijama i volonterima. Pomozite nam na <a
href="http://www.documentfreedom.org/">www.documentfreedom.org</a>.
<ul>
<li><a href="/news/2010/news-20100302-01.html">2010</a></li>
<li><a href="/news/2011/news-20110202-01.html">2011</a></li>
</ul>
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/drm/">DRM.info</a></h3>
<p>
DRM.info je suradnička platforma koju je započeo i održava
FSFE. Cilj je informirati javnost o opasnostima Upravljanja digitalnim ograničenjima (Digital Restrictions Management) i prenijeti zabrinutost raznih grupa. Suradnici na <a href="http://www.drm.info">DRM.info</a>-u su, među ostalim, grupe za digitalnu slobodu, organizacije za
zaštitu potrošača i net-aktivizam kao i knjižničarske organizacije.
</p>
</li>
</ul>
<ul class="overview">
<li>
<h3><a
href="/activities/wipo/wiwo.html">Prema
Svjetskoj organizaciji za intelektualno bogatstvo</a></h3>
<p>
Odobravamo i podržavamo Ženevsku deklaraciju i pozivamo njene
začetnike, potpisnike i Ujedinjene narode da počnu razmišljati
ne samo o ulozi koju bi WIPO trebao imati, već o
vrsti organizacije kakvom želimo da u budućnosti postane kako
bi brinuo o našem intelektualnom bogatstvu.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/campaigns/askyourcandidates/askyourcandidates.html">"Pitajte svoje
kandidate"</a></h3>
<p>
FSFE poziva sve podupiratelje slobodnog softvera da tokom
lokalnih i parlamentarnih izbora pitaju stranačke kandidate
koja stajališta imaju o slobodnom softveru i otvorenim
standardima.
<ul><li><a href="/campaigns/btw09/btw09.html">Njemački savezni izbori 2009.</a></li></ul>
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/campaigns/valentine/2011/valentine-2011.html">Ja ♥ slobodan softver</a></h3>
<p>
Valentinovo je slavlje ljubavi i privrženosti između intimnih
prijatelja. FSFE-ova kampanja pokušava stvoriti priliku za izražavanje
brižnosti prema ljudima i slobodnom softveru koji vam iskazuju ljubav
tokom cijele godine.
</p>
</li>
</ul>
<p style="clear: both;">
Free Software Foundation Europe je radio na mnogim drugim područjima i
kampanjama. Pogledajte naše <a href="/campaigns/finished.html">Završene i
prekinute projekte</a> za više detalja o našim postignućima.
</p>
</body>
<timestamp>$Date: 2010-01-14 14:08:10 +0100 (jeu. 14 janv. 2010) $ $Author: ato</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->