Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

154 lines
5.9 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html>
<head>
<title>Työmme - FSFE</title>
</head>
<body class="subsite">
<h1 class="heading">Työmme</h1>
<div id="introduction">
<!-- for translations please have a look at http://fsfe.org/about/mission -->
<p>Free Software Foundation Europe auttaa yksityishenkilöitä ja järjestöjä ymmärtämään,
kuinka <a href="/about/basics/freesoftware.html">vapaat ohjelmistot</a>
lisäävät vapautta, läpinäkyvyyttä ja itsemääräämisoikeuksia.
Parannamme käyttäjien oikeuksia poistamalla vapaiden ohjelmistojen käyttöönoton esteitä,
kannustamme ihmisiä käyttämään ja kehittämään vapaita ohjelmistoja sekä tarjoamme kaikille
voimavaroja vapaiden ohjelmistojen jatkuvaan edistämiseen Euroopassa.</p>
</div>
<ul id="priorities" class="subheadings">
<li>
<h3><a href="/activities/policy/eu/policy-goals.html">Policy</a></h3>
<p>
We work with policy makers and public bodies in Europe to enhance the
rights of Free Software users and developers and to abolish barriers
to Free Software.
</p>
<ul>
<li><a href="/activities/policy/eu/policy-goals.html">Our policy goals for 2014-2019</a></li>
</ul>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/ftf/ftf.html">Juridiikka</a></h3>
<p>
Lainopillinen tiimimme kerää ja jakaa tietoa vapaiden ohjelmistojen
juridisista piirteistä ja lisenssoinnista, varmistaa vapaiden ohjelmistojen
etujen täyttymistä, yhdistää asiantuntijoita eri puolilta maailmaa ja
auttaa muita ryhmiä saavuttamaan tavoitteitaan. Tarjoamme opastusta,
<a href="/activities/ftf/education.html">koulutusta</a>
ja <a href="/activities/ftf/documentation.html">ohjeistusta</a>
yhteistyössä gpl-violations.org:n European Legal Networkin jäsenten
kanssa.
</p>
<ul>
<li><a href="/activities/ftf/network.html">The European Legal Network</a></li>
</ul>
</li>
<li>
<h3><a href="/about/team.html">Public Awareness</a></h3>
<p>
Informing the public about Free Software is part of FSFE's
core mission. Many people in the organisation are experts on
various Free Software topics, and can be contacted about
giving authoritative talks, holding workshops, or
participating in discussions.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/os/os.html">Open Standards</a></h3>
<p>
<a href="/activities/os/def.html">Open Standards</a> allow
people to share all kinds of data freely and with perfect
fidelity. They prevent lock-in and other artificial barriers
to interoperability, and promote choice between vendors and
technology
solutions. FSFE's <a href="/activities/os/os.en.html">work on
Open Standards</a> has the goal of making sure that people
find it easy to migrate to Free Software or between Free
Software solutions.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/procurement/procurement.html">Public
procurement</a></h3>
<p>
Free Software is a perfect fit for the public sector. It brings
efficiency to government, transparency to citizens, and competition to
business. FSFE works with public bodies throughout Europe to improve
public IT procurement and open up opportunities for Free Software.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/campaigns/swpat/swpat.html">Software patents in Europe</a></h3>
<p>
Software patents are a menace to society and economy. They
restrict innovation, damage businesses and put collaborative
creativity in great danger. FSFE fights to keep Europe free
of software patents, and works at the UN level to abolish
software patents around the world.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/policy/eu/eu.html">Euroopan unioni</a></h3>
<p>
FSFE tekee yhteistyötä <a href="/activities/policy/eu/eu.html">Euroopan komission
ja Euroopan parlamentin</a> kanssa luodakseen positiivisen ympäristön
vapaille ohjelmistoile ja avoimille standardeille Euroopassa.
Taistelemme monopoleja vastaan ja <a href="/campaigns/swpat/novell-cptn.html">kilpailun</a>
puolesta ohjelmistomarkkinoilla osallistumalla kiinnostuneena kolmantena
osapuolena <a href="/activities/ms-vs-eu/ms-vs-eu.html">kartellitapauksissa</a>.
Jaamme tietoja päättäjille vapaiden ohjelmistojen tarjoamista mahdollisuuksista
sekä edistämme järjestelmien yhteentoimivuutta.
</p>
<ul>
<li><a href="/activities/ms-vs-eu/ms-vs-eu.html">Microsoft versus European Union citizens</a></li>
</ul>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/education/education.html">Education</a></h3>
<p>
FSFE actively promotes the use of Free Software in schools and
universities. Free Software is pedagogically superior, its
basic spirit involving freedom and cooperation is the same
spirit of education in a democratic environment.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/un/un.html">United Nations &amp; WIPO</a></h3>
<p>
FSFE has been active at the United Nations level since 2002,
helping to create a free and equitable global information
society. We hold observer status at the <a
href="/activities/wipo/wipo.html">World Intellectual
Property Organization</a>.
</p>
</li>
<p style="clear: both;">
The Free Software Foundation Europe has worked on many other issues and
campaigns. See our <a href="/campaigns/finished.html">Finished And
Discontinued Projects</a> for details of what we've achieved.
</p>
</ul>
</body>
<timestamp>$Date: 2010-01-14 14:08:10 +0100 (jeu. 14 janv. 2010) $ $Author: ato $</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->