Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

147 lines
6.0 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html>
<head>
<title>Vores arbejde - FSFE</title>
</head>
<body class="subsite">
<h1 class="heading">Vores arbejde</h1>
<div id="introduction">
<!-- for translations please have a look at http://fsfe.org/about/mission -->
<p>Free Software Foundation Europe hjælper enkeltpersoner og organisationer
med at forstå hvordan <a href="/about/basics/freesoftware.html">fri software</a>
bidrager til frihed, gennemsigtighed og
selvbestemmelse. Det forbedrer brugernes rettigheder, ved at fjerne
forhindringer for indførelse af fri software, opfordrer folk til at anvende
og udvikle fri software, og stiller ressourcer til rådighed, der gør det
muligt for alle, yderligere at fremme fri software i Europa.</p>
</div>
<ul id="priorities" class="subheadings">
<li>
<h3><a href="/activities/policy/eu/policy-goals.html">Politik</a></h3>
<p>
Vi samarbejder med beslutningstagere og offentlige myndigheder i
Europa om at forbedre fri software-brugere og -udvikleres rettigheder,
og for at fjerne forhindringer for fri software.
</p>
<ul>
<li><a href="/activities/policy/eu/policy-goals.html">Vores politiske
målsætninger for 2014-2019</a></li>
</ul>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/ftf/ftf.html">Juridisk</a></h3>
<p>
Vores juridiske hold opsamler og deler viden om juridiske og
licenseringsaspekter ved fri softwware, værner om fri
software-projekters interesser, forbinder eksperter over hele verden
og hjælper andre grupper med at nå lignende mål. Vi tilbyder
<a href="/activities/ftf/education.html">oplæring</a> og
<a href="/activities/ftf/documentation.html">dokumentation</a>,
i partnerskab med gpl-violations.org og medlemmer af European Legal
Network.
</p>
<ul>
<li><a href="/activities/ftf/network.html">European Legal Network</a></li>
</ul>
</li>
<li>
<h3><a href="/about/team.html">I den offentlige bevidsthed</a></h3>
<p>
At informere offentligheden om fri software, er en del af FSFE's
grundlæggende mission. Mange mennesker i organisationen er eksperter
i forskellige emner vedrørende fri software, og kan kontaktes med
henblik på at give autoritative foredrag, afholde workshops eller
deltage i diskussioner.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/os/os.html">Åbne standarder</a></h3>
<p>
<a href="/activities/os/def.html">Åbne standarder</a> gør det muligt
for folk at dele alle former for data, frit og med perfekt kvalitet.
De forhindrer binding til bestemte leverandører og andre kunstige
forhindringer for indbyrdes kompatibilitet, samt fremmer valget
mellem forskellige leverandører og teknologiske løsninger. FSFE's
<a href="/activities/os/os.en.html">arbejde med åbne standarder</a> har
til formål at sikre, at folk finder det let at migrere til fri
software eller mellem forskellige fri software-løsninger.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/procurement/procurement.html">Offentlige indkøb</a></h3>
<p>
Fri software passer perfekt til den offentlige sektor. Det gør ledelsen
effektiv, giver transparens i forhold til borgerne samt konkurrence i
forretningslivet. FSFE samarbejder med offentlige myndigheder over
hele Europa om at forbedre offentlige it-indkøb og for at give plads til
fri software.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/campaigns/swpat/swpat.html">Softwarepatenter i Europa</a></h3>
<p>
Softwarepatenter er en trussel mod samfundet og økonomien. De
begrænser innovation, skader virksomheder og udsætter kreativt
samarbejde for stor fare. FSFE kæmper for at holde Europa fri
for softwarepatenter, og arbejder på FN-niveau med at afskaffe
softwarepatenter rundt omkring i verden.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/policy/eu/eu.html">Den Europæiske Union</a></h3>
<p>
FSFE samarbejder med <a href="/activities/policy/eu/eu.html">Den Europæiske
Union og Europaparlamentet</a> på at etablere et positivt miljø for
fri software og åbne standarder i Europa. Vi bekæmper monopoler og
for <a href="/campaigns/swpat/novell-cptn.html">konkurrence</a>
softwaremarkedet, som en interesseret tredjepart i
<a href="/activities/ms-vs-eu/ms-vs-eu.html">antitrust</a>-sager. Vi
informerer beslutningstagere om de muligheder, fri software giver, og
fremmer indbyrdes kompabilitet.
</p>
<ul>
<li><a href="/activities/ms-vs-eu/ms-vs-eu.html">Microsoft mod EU's borgere</a></li>
</ul>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/education/education.html">Uddannelse</a></h3>
<p>
FSFE fremmer aktivt anvendelse af fri software i skoler og på
universiteter. Fri software er pædagogiske overlegent, dens
grundlæggende ånd, som involverer frihed og samarbejde, er den samme
som udddannelsesånden i et demokratisk miljø.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/un/un.html">De Forenede Nationer og WIPO</a></h3>
<p>
FSFE har været aktiv på FN-niveau siden 2002, hvor vi har hjulpet med
at etablere et frit og retfærdigt globalt informationssamfund. Vi har
observatørstatus hos <a href="/activities/wipo/wipo.html">Verdensorganisationen for intellektuel ejendomsret</a>
(WIPO).
</p>
</li>
<p style="clear: both;">
Free Software Foundation Europe har arbejdet på mange andre områder og
kampagner. Se vores <a href="/campaigns/finished.html">afsluttede og
stoppede projekter</a> for detaljerede oplysninger om hvad vi har opnået.
</p>
</ul>
</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->