Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

18 lines
1021 B

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>DRM.info | Gestiunea Restricțiilor Digitale</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1>DRM.info</h1>
 8. <div class="inner-content">
 9. <p>V-ar plăcea să vizionați filmele achiziționate legal pe dispozitive diferite ? V-ar plăcea să vă faceți copii de rezervă la DVD-uri ? Sau v-ar plăcea să vă convertiți cărțile electronice (eng. e-book) în alte formate diferite ?</p>
 10. <p>Sistemele Gestiunii Restricțiilor Digitale vă restricționează dreptul de a face toate aceste lucruri.Filmele și cărțile dumneavoastră electronice s-ar putea să nu mai funcționeze laolaltă dacă furnizorul dă faliment, sau nu mai întreține un sistem DRM anume.</p>
 11. <p><img src="graphics/inchains.png" alt="Devices in chains"/></p>
 12. <div class="description2"><a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/">CC BY-SA 3.0</a> - <a href="https://static.fsf.org/nosvn/dbd/2012/day-against-drm/image2.png">Brendan Mruk și Matt Lee</a></div>
 13. </div>
 14. </body>
 15. </html>