Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

71 lines
1.5 KiB

<html>
<head>
<title>
FSFE - Bedankt voor uw donatie!
</title>
</head>
<body>
<h1>
Bedankt voor uw donatie!
</h1>
<div id="introduction">
<div class="image">
<img src="money.jpg" alt="Bedankt voor uw donatie!"/>
</div>
<p>
Uw online donaties zijn verwerkt.
<br/>
Uw donaties ondersteunen
<a href="/work.html">
ons werk
</a>
. We publiceren onze
<a href="/about/funds/funds.html">
financiële informatie
</a>
zodat u er zeker van bent dat uw geld goed word besteedt.
</p>
</div>
<h2>
Wat gebeurt er verder?
</h2>
<p>
Tenzij u heeft aangegeven anoniem te willen blijven, zullen we uw naam toevoegen aan onze
<a href="thankgnus.html">
lijst van donoren
</a>
. We gebruiken in het algemeen de naam van eigenaar van de pas of rekening; als u met een andere naam in de lijst wilt, neem dan alstublieft
<a href="mailto:contact@fsfe.org">
contact op
</a>
. Houdt u graag rekening met een paar dagen vertraging voordat uw naam in de lijst verschijnt.
</p>
<p>
Daarnaast kunt u onze
<a href="/about/graphics/sponsoring/sponsoring.en.html">
Sponsor iconen
op uw website plaatsen als blijk van uw support.
</a>
</p>
<p>
In sommige landen zijn donaties aan ons belastingaftrekbaar. Op dit moment is dat het geval in
<a href="germany.html">
Duitsland
</a>
en
<a href="switzerland.html">
Zwitserland
</a>
. Als u een bewijs van donatie wilt, neem dan graag
<a href="mailto:contact@fsfe.org">
contact op met ons kantoor
</a>
.
</p>
</body>
<timestamp>
$Date$ $Author$
</timestamp>
<translator>Deborah Maayen</translator>
</html>
<!-- Local Variables: *** mode: xml *** End: *** -->