Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

74 lines
2.6 KiB

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<html>
<head>
<title>Onze donoren 2017 – FSFE</title>
</head>
<body class="article thank-donors">
<h1>Onze donoren 2017</h1>
<p id="introduction">
We zouden graag iedereen willen bedanken die ons werk steunt. Uw
<a href="/contribute/contribute.html">bijdragen als vrijwilliger</a>,
<a href="http://fellowship.fsfe.org">supporter</a> of sponsor maken ons werk mogelijk. Gedistribueerde steun verzekert onze onfhankelijkheid en dat is waarom iedere bijdrage belangrijk is. Toon publiekelijk <a href="/donate/donate.html">uw donatie</a> met
<a href="/about/graphics/sponsoring/sponsoring.html">onze sponsorafbeeldingen</a> of blijf anoniem.
</p>
<localmenu id="2017" style="number">2017</localmenu>
<h2>Gouden donoren</h2>
<p>
Gouden donoren hebben 1000 euro of meer per maand, of 12.000 euro of meer per jaar gedoneerd. Donoren die voor <a href="/about/transparency-commitment.html">meer dan 10%</a>
van ons jaarbudget hebben bijgedragen zijn gemarkeerd met een <span style="color:red">*</span>.
De donatie van Siemens is inclusief een betaling voor commerciële diensten.
</p>
<dynamic-content group="gold"/>
<h2>Zilveren donoren</h2>
<p>
Zilveren donoren hebben 200 euro of meer per maand, of 2400 euro of meer in een jaar gedoneerd.
</p>
<dynamic-content group="silver"/>
<h2>Bronzen donoren</h2>
<p>
Bronzen donoren hebben 40 euro of meer per maand, of 480 of meer in een jaar gedoneerd.
</p>
<dynamic-content group="bronze"/>
<h2>Andere donoren</h2>
<p>
We zouden ook graag de donoren willen bedanken die er de voorkeur aan geven om anoniem te blijven, en de honderden donoren en supporters die kleinere bedragen doneerden, velen van hen door vele jaren heen. Iedere financiële bijdrage, hoe groot of klein ook, is belangrijk voor ons werk en in feite maken deze vele kleinere donaties een derde uit van onze totale financiën.
</p>
<p>
Hardwaredonaties staan vermeld op onze
<a href="hardware.html">Hardwaredonatie-website</a>. Daar kunt u ook informatie vinden over hoe u ons met hardware kunt steunen.
</p>
</body>
<sidebar promo="donate">
<h3>FSFE’s fondsen</h3>
<ul>
<li><a href="/about/funds/funds.html">Kasstroom</a></li>
<li><a href="/donate/hardware.html">Hardwaredonaties</a></li>
<li><a href="/order/order.html">Fan-artikelen</a></li>
</ul>
</sidebar>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
<translator>André Ockers</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->