Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

58 lines
2.0 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html> <head> <title>FSFE - Belastingaftrek bij donaties uit Nederland</title>
 3. </head>
 4. <body>
 5. <h1>Belastingaftrek voor uw donatie</h1>
 6. <p id="introduction">
 7. Als u tenminste het drempelbedrag <a
 8. href="donate.html">doneert</a> aan ANBI's zoals de FSFE Fellowship, dan heeft u in Nederland mogelijk recht op belastingaftrek van uw gift.
 9. </p>
 10. <h2>Voorwaarden voor aftrekbaarheid</h2>
 11. <p>
 12. De Belastingdienst heeft een
 13. aantal regels opgesteld waaruit u kunt afleiden of een donatie aftrekbaar is
 14. van uw inkomstenbelasting. De eerste voorwaarde is dat u schenkt aan een
 15. Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). FSFE is door de Belastingdienst
 16. erkend als ANBI.
 17. </p>
 18. <h3>Minimum en maximum</h3>
 19. <p>
 20. Het minimumbedrag dat in aanmerking komt
 21. voor belastingaftrek is 1% van uw drempelinkomen met een minimum van 60 EUR.
 22. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1,
 23. 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. U mag niet meer dan 10% van
 24. uw drempelinkomen aftrekken.
 25. </p>
 26. <h3>Fiscale partner</h3>
 27. <p>
 28. Als u een fiscale partner heeft dan kunt u de
 29. belastingaftrek van giften onderling verdelen. Belangrijk is wel dat u dan
 30. uw beide drempelinkomens ook bij elkaar optelt.
 31. </p>
 32. <h2>Meer informatie</h2>
 33. <p>
 34. Voor vragen kunt u <a href="mailto:contact@fsfe.org">contact met ons
 35. opnemen</a>. Tevens kunt u op de website van de Belastingdienst informatie
 36. over dit onderwerp raadplegen als <a
 37. href="http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/campagnes/landingspaginas/prive/giften/giften">
 38. particuliere</a> of <a
 39. href="http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/vennootschapsbelasting/aftrekbare_giften">
 40. zakelijke</a> donateur.
 41. </p>
 42. <timestamp>$Date: 2011-07-15 16:28:23 +0100 (Fri, 15 Jul 2011) $ $Author: jelle $</timestamp>
 43. </body>
 44. </html>
 45. <!--
 46. Local Variables: ***
 47. mode: xml ***
 48. End: ***
 49. -->