Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

57 lines
2.0 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html> <head> <title>FSFE - Belastingaftrek bij donaties uit Nederland</title>
</head>
<body>
<h1>Belastingaftrek voor uw donatie</h1>
<p id="introduction">
Als u tenminste het drempelbedrag <a
href="donate.html">doneert</a> aan ANBI's zoals de FSFE Fellowship, dan heeft u in Nederland mogelijk recht op belastingaftrek van uw gift.
</p>
<h2>Voorwaarden voor aftrekbaarheid</h2>
<p>
De Belastingdienst heeft een
aantal regels opgesteld waaruit u kunt afleiden of een donatie aftrekbaar is
van uw inkomstenbelasting. De eerste voorwaarde is dat u schenkt aan een
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). FSFE is door de Belastingdienst
erkend als ANBI.
</p>
<h3>Minimum en maximum</h3>
<p>
Het minimumbedrag dat in aanmerking komt
voor belastingaftrek is 1% van uw drempelinkomen met een minimum van 60 EUR.
Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1,
2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. U mag niet meer dan 10% van
uw drempelinkomen aftrekken.
</p>
<h3>Fiscale partner</h3>
<p>
Als u een fiscale partner heeft dan kunt u de
belastingaftrek van giften onderling verdelen. Belangrijk is wel dat u dan
uw beide drempelinkomens ook bij elkaar optelt.
</p>
<h2>Meer informatie</h2>
<p>
Voor vragen kunt u <a href="mailto:contact@fsfe.org">contact met ons
opnemen</a>. Tevens kunt u op de website van de Belastingdienst informatie
over dit onderwerp raadplegen als <a
href="http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/campagnes/landingspaginas/prive/giften/giften">
particuliere</a> of <a
href="http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/vennootschapsbelasting/aftrekbare_giften">
zakelijke</a> donateur.
</p>
<timestamp>$Date: 2011-07-15 16:28:23 +0100 (Fri, 15 Jul 2011) $ $Author: jelle $</timestamp>
</body>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->