Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

122 lines
5.0 KiB

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<head>
<title>FSFE - Donaties van hardware en infrastructuur</title>
</head>
<body class="article">
<h2>Duurzame donoren van infrastructuur</h2>
<p>De Free Software Foundation Europe zou graag de volgende donoren willen bedanken voor hun duurzame steun doordat zij behuizing en verbinding voor FSFE's servers leveren.</p>
<table id="gold">
<tr>
<td><img src="donors/infrastructure-anexia.png" alt="anexia" /></td>
<td>Anexia</td>
</tr><tr>
<td><img src="donors/infrastructure-kapper.png" alt="kapper.net" /></td>
<td>kapper.net</td>
</tr><tr>
<td><img src="donors/infrastructure-plusserver.png" alt="PlusServer" /></td>
<td>PlusServer</td>
</tr>
</table>
<h2>Donaties van hardware en infrastructuur</h2>
<p>De Free Software Foundation Europe zou graag alle donoren van apparatuur en andere infrastructuur willen bedanken voor hun steun: onze hardware en infrastructuur is een essentiële voorwaarde van ons werk. We zouden graag in het bijzonder willen bedanken:</p>
<ul>
<li>
<em>2016-12-08</em>: <b>PlusServer</b><br/>
Voor het doneren van een significante RAM-upgrade van onze fysieke servers
</li>
<li>
<em>2014-10-15</em>: <b>abaton EDV-Dienstleistungs GmbH</b><br/>
Voor het doneren van twee fysieke servers
</li>
<li>
<em>2014-08-11</em>: <b>OpenIT</b><br/>
Voor het doneren van drie fysieke servers ter vervanging van de eerder gedoneerde servers, en voor de voortdurende hosting van deze hardware.
</li>
<li>
<em>2014-04-11</em>: <b>kapper.net</b><br/>
Voor het leveren van co-locatie voor een fysieke server
</li>
<li>
<em>2013-10-11</em>: <b>abaton EDV-Dienstleistungs GmbH</b><br/>
Voor het doneren van een fysieke server
</li>
<li>
<em>2011-02-23</em>: <b>Kolab Systems AG</b><br/>
Voor het steunen van de installatie en configuratie van ons interne Kolab-systeem
</li>
<li>
<em>2010-11-09</em>: <b>CapeIT</b><br/>
Voor het leveren van fysieke servers, NAS en een tape library voor backup-doelen
</li>
<li>
<em>2009-12-05</em>: <b>OpenIT</b><br/>
Voor het leveren van drie fysieke servers in hun datacentrum, waar nu de meeste diensten van FSFE worden gehost, en voor het leveren van een snelle internetverbinding met deze servers.
</li>
<li><em>2009-09-25</em>: <b>antilo AG</b> <br /> Voor het doneren van een virtuele server
om onze interne VoIP-server op te draaien.</li>
<li><em>2009-09-20</em>: <b>AMOOMA GmbH</b> <br /> Voor het steunen van de installatie en initiële configuratie van onze VoIP-server.</li>
<li><em>2009-09-01:</em>: <b>beroNet</b> <br /> Voor het doneren van vijf VoIP-telefoons die gebruikt worden op ons kantoor in Berlijn.</li>
<li><em>2007-03-21</em>: <b>Sun Microsystems</b> <br /> Voor het doneren van een Sun Fire T1000 server (8 4-core CPUs, 16GB RAM, 2x 73GB harddisks). FSFE draaide hier infrastructuur voor supporters en e-maildiensten op.</li>
<li><em>2006-05-20</em>: <b>Afdeling informatica, Universiteit van Gotenburg, Zweden</b> <br />
Voor de donatie van een Dual Pentium III 1GHz machine met
2GB RAM en een IBM EXT300 schijfbehuizing met een 14x 18 GB schijf.</li>
<li><em>2005-12-27</em>: <b>SAMSUNG Electronics Germany</b> <br />
Voor de donatie van zes SAMSUNG X20 XVM 1730 V notebooks
waar goed mee gewerkt wordt door FSFE's team in Hamburg,
Gotenburg, Milaan, Brussel, Frankfurt en Wenen; en voor de donatie van een SAMSUNG Digimax V700 digitale camera.</li>
<li><em>2005-01-17</em>: <b>Hewlett-Packard Germany</b> <br />
Voor de donatie van twee Compaq N2400 servers
(Dual CPU, Pentium III 1GHz met elk 1GB RAM).
Deze machines hebben onze nogal gedateerde machines waarop web- en mailservers draaiden vervangen en zij draaien nu kerndiensten van de Free Software
Foundation Europe.</li>
<li><em>2003-01-24</em>: <b>Afdeling informatica, Universiteit van Gotenburg, Zweden</b> <br />
Voor de donatie van een Andataco schijfbehuizing met een 3x 18 en een
5x 9 GB schijf, een
Single Pentium III 600MHz machine, een Single Pentium III
450 MHz machine en een Dual Pentium II 450 MHz machine.</li>
<br /><small>(lijst gesorteerd op datum, nieuwste bovenaan)</small>
</ul>
</body>
<sidebar promo="donate">
<h3>FSFE’s Kasstroom</h3>
<ul>
<li><a href="/donate/thankgnus.html">Onze donoren</a></li>
<li><a href="/about/funds/funds.html">Kasstroom</a></li>
<li><a href="/about/graphics/sponsoring/sponsoring.html">Sponsor-afbeeldingen</a></li>
</ul>
</sidebar>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
<translator>André Ockers</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->