Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

58 lines
2.4 KiB

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-9" ?> <html>
<head>
<title>FSF Avrupa - Free Software Foundation Avrupa</title>
</head>
<body>
<center>
<h1>Free Software Foundation Avrupa</h1>
<h2>"Özgürlükteki gibi özgürlük"</h2>
<table width="70%">
<tr>
<td>
<center>
<a href="http://www.fsfe.org"><img alt="[Fellowship of FSFE]" src="/graphics/global/fellow.png"
border="0" /></a>
</center> <!--
<ul>
<li><a href="documents/whyweexist.html">Why we exist</a></li>
<li><a href="help/help.html">How you can help</a></li>
<li><a href="documents/freesoftware.html">What Free
Software is</a></li>
</ul>
</td>
<td>
<ul>
<li><a href="documents/whatwedo.html">What we do</a></li>
<li><a href="help/thankgnus.html">Who we'd like to thank</a></li>
<li><a href="documents/gnuproject.html">What the GNU
Project is</a></li>
</ul> -->
</td>
</tr>
</table>
</center>
<p>
Özgür Yazılım Derneği Avrupa' nın sitesine hoşgeldiniz. FSF Avrupa
çalışmalarına başladığı 10 Mart 2001 tarihinden beri
<a href="documents/gnuproject.html">GNU Projesi</a> başta olmak üzere,
Özgür Yazılım' a her yönden destek vermektedir. Özgür Yazılım' ın
gelişimini etkili olarak desteklemenin yanında, GNU/Linux gibi, GNU
tabanlı işletim sistemlerinin gelişmesi için de destek sağlanmaktadır.
Ayrıca Özgür Yazılım' ın kanuni, politik ve sosyal geleceğini garanti
altına almak amacıyla, avukat, politikacı ve gazetecilerin danışmaları
için bir yardım merkezi sağlamaktayız.
</p>
<p>
FSF Avrupa' nın çalışmaları birçok kişisel katılımcının çalışmalarının
yanı sıra özellikle <a href="http://www.fsfe.org">FSFE Dostları</a>
sayesinde devam etmektedir. Yardımda bulunmanın bir yolu FSFE
Dostları' na <a href="http://www.fsfe.org/about/">katılmak</a> ve
etrafınızdakileri de katılmaya teşvik etmektir.
</p>
</body>
<text id="news">Son Haberler</text>
<text id="events">Yakındaki Etkinlikler</text>
<text id="more">Devamı oku...</text>
<text id="morenews">Diğer Haberler...</text>
<text id="moreevents">Diğer Gelişmeler...</text>
<translator>Can Kavaklıoğlu</translator> </html> <!-- Local Variables: *** mode: xml *** End: *** -->