Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

47 lines
1.5 KiB

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<html>
<head>
<title>FSF Europe - Free Software Foundation Europe</title>
</head>
<body>
<h1>Free Software Foundation Europe</h1>
<h2 class="tagline centre">"Fri som i Frihet"</h2>
<p>
Välkommen till Free Software Foundation Europes hemsida. FSF
Europe grundades den 10e mars 2001 och arbetar med alla
Europeiska aspekter av <a href="documents/freesoftware.html">Fri
Programvara</a> och <a
href="documents/gnuproject.html">GNU-Projektet</a> i synnerhet.
Organisationen stödjer aktivt utvecklandet av Fri Programvara
och främjandet av GNU-baserade system som GNU/Linux. Genom att
fungera som ett kompetenscenter för politiker, jurister och
journalister arbetar FSF Europe även för att säkra den
juridiska, politiska och sociala framtiden för Fri Programvara.
</p>
<p>
FSF Europes arbete är möjligt tack vare många individuella
bidrag, inte minst till <a href="http://fellowship.fsfe.org/">Fellowship
of FSFE</a>. Ett sätt att bidraga är att <a
href="http://fellowship.fsfe.org/about/">gå med nu</a> och uppmuntra
andra att göra samma sak.
</p>
</body>
<text id="news">Senaste nytt</text>
<text id="events">Kommande evenamang</text>
<text id="more">Läs mer...</text>
<text id="morenews">Fler nyheter...</text>
<text id="moreevents">Fler evenemang...</text>
<!-- Add your name here /Marcus -->
<translator>Marcus Rejås med flera</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->