Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

44 lines
1.5 KiB

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<head>
<title>FSFE - Free Software Foundation Europe</title>
</head>
<body>
<center>
<h1>Free Software Foundation Europe</h1>
<h2>Free as in Freedom</h2>
</center>
<p>
Dobrodošli na domači strani organizacije Free Software
Foundation Evrope. FSFE je pričela s svojim delom 10 marca 2001 in
podpira vse Evropske poglede na <a href="documents/freesoftware.html">Prosto programje</a>
še posebno <a href="documents/gnuproject.html">GNU projekt</a>. Aktivno podpiramo
razvoj Prostega programja in promocijo GNU-temelječih operacijskih
sistemov kot naprimer GNU/Linux. Obenem tudi poskrbimo za center pomoči
politikom, odvetnikom in novinarjem, z namenom, da poskrbimo za varno,
legalno, politično in socialno prihodnost Prostega programja.
</p>
<p>
FSFE-jevo delo je mogoče zaradi veliko prispevkov posameznikov, še
posebej zaradi <a href="http://www.fsfe.org">Fellowship of FSFE</a>. En
način kako lahko vi pripomorete je, da se
<a href="http://www.fsfe.org/about/">pridružite</a>, tudi vi in spodbujate
druge, da naredijo podobno.
</p>
</body>
<text id="news">Zadnje novice</text>
<text id="events">Prihajajoči dogodki</text>
<text id="more">Preberi si več...</text>
<text id="morenews">Več novic...</text>
<text id="moreevents">Več dogodkov...</text>
<translator>Luka Goltnik</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->