Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

60 lines
2.1 KiB

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<head>
<title>FSF Europa - Fundaţia Europeană a Software-ului Liber</title>
</head>
<body>
<center>
<h1>Fundaţia Europeană a Software-ului Liber</h1>
<h2>"Liber precum în Libertate"</h2>
<table width="70%">
<tr>
<td>
<center>
<a href="http://www.fsfe.org"><img alt="[Fellowship of FSFE]" src="/graphics/global/fellow.png" border="0" /></a>
</center>
<!--
<ul>
<li><a href="documents/whyweexist.html">De ce existăm</a></li>
<li><a href="help/help.html">Cum ne puteţi ajuta</a></li>
<li><a href="documents/freesoftware.html">Ce este Soft-ul liber</a></li>
</ul>
</td>
<td>
<ul>
<li><a href="documents/whatwedo.html">Cu ce ne ocupăm</a></li>
<li><a href="help/thankgnus.html">Cui am dori să-i mulţumim</a></li>
<li><a href="documents/gnuproject.html">Ce este proiectul GNU</a></li>
</ul>
-->
</td>
</tr>
</table>
</center>
<p>
Bine aţi venit pe pagina Fundaţiei Software-ului Liber Europa. FSF (acronimul din engleză
al numelui fundaţiei) Europa o fost lansată pe data de 10 Martie 2001 şi susţine
toate aspectele Software-ului Liber specifice Europei, în special
<a href="documents/gnuproject.html">Proiectul GNU</a>. Susţinem activ dezvoltarea
Software-ului liber şi sistemelor de operare bazate pe GNU, cum ar fi GNU/Linux.
De asemenea furnizăm un centru de asistenţă pentru politicieni, avocaţi şi
jurnalişti pentru a asigura viitorul Software-ului Liber pe plan legal, politic şi
social.
</p>
</body>
<text id="news">Ultimele noutăţi</text>
<text id="events">Următoarele evenimente </text>
<text id="more">Citiţi mai mult...</text>
<text id="morenews">Mai multe ştiri...</text>
<text id="moreevents">Mai multe evenimente...</text>
<translator>Adi Roiban</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->