Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

68 lines
2.4 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<head>
<title>FSFE - Free Software Foundation Europe</title>
</head>
<body>
<center>
<h1>Free Software Foundation Europe</h1>
<h2>"Wolne jak w Wolności"</h2>
<table width="70%">
<tr>
<td>
<center>
<a href="http://www.fsfe.org"><img alt="[Fellowship of FSFE]" src="/graphics/global/fellow.png" border="0" /></a>
</center>
<!--
<ul>
<li><a href="documents/whyweexist.html">Dlaczego istniejemy</a></li>
<li><a href="help/help.html">Jak możesz pomóc</a></li>
<li><a href="documents/freesoftware.html">Czym jest
Wolne Oprogramowanie</a></li>
</ul>
</td>
<td>
<ul>
<li><a href="documents/whatwedo.html">Czym się zajmujemy</a></li>
<li><a href="help/thankgnus.html">Komu pragniemy podziękować</a></li>
<li><a href="documents/gnuproject.html">Co to jest Projekt GNU</a></li>
</ul>
-->
</td>
</tr>
</table>
</center>
<p>
Witamy na stronie Free Software Foundation Europe. FSFE powstała
10 marca 2001 i wspiera wszystkie europejskie inicjatywy związane z
<a href="documents/freesoftware.html">Wolnym Oprogramowaniem</a>; zwłaszcza
<a href="documents/gnuproject.html">Projekt GNU</a>. Aktywnie wspieramy
rozwój Wolnego Oprogramowania i rozpowszechnianie systemów operacyjnych
opartych o GNU takich, jak GNU/Linux. Ponadto prowadzimy centrum wsparcia
dla polityków, prawników i dziennikarzy aby zabezpieczyć
prawną, polityczną i społeczną przyszłość Wolnego Oprogramowania.
</p>
<p>
Działalność FSFE jest możliwa dzięki wsparciu wielu osób, zwłaszcza
dzięki <a href="http://www.fsfe.org">Stowarzyszeniu FSFE</a>.
Jedną z metod wsparcia jest
<a href="http://www.fsfe.org/about/">przyłączenie się</a>, a także namawianie
do tego innych.
</p>
</body>
<text id="news">Najświeższe wiadomości</text>
<text id="events">Nadchodzące wydarzenia</text>
<text id="more">Czytaj dalej...</text>
<text id="morenews">Więcej wiadomości...</text>
<text id="moreevents">Więcej wydarzeń...</text>
<translator>Marcin Olender/Paweł Madej</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->