Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

47 lines
1.4 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<head>
<title>FSFE - Free Software Foundation Europe</title>
</head>
<body>
<h1>Free Software Foundation Europe</h1>
<h2 class="tagline centre">Free as in Freedom</h2>
<p>
Welkom op de homepage van de Free Software Foundation
Europe. De FSFE is opgericht op 10 maart 2001 en
ondersteunt alle aspecten van <a
href="documents/freesoftware.html">Vrije
Software</a>; voornamelijk
het <a href="documents/gnuproject.html">GNU project</a>. We
steunen de ontwikkeling van Vrije Software actief en
bevorderen op GNU gebaseerde besturingssystemen zoals
GNU/Linux. Om de juridische, politieke en sociale toekomst van
Vrije Software veilig te stellen bieden we ook een plaats waar
politici, advocaten en journalisten vragen kunnen stellen.
</p>
<p>
Het werk van de FSFE wordt mogelijk gemaakt door vele
individuele bijdragen, in het bijzonder aan de
<a href="http://fellowship.fsfe.org/">Fellowship van FSFE</a>.
U kan een bijdrage leveren door
<a href="http://fellowship.fsfe.org/about/">nu lid worden</a>,
en door anderen aan te moedigen hetzelfde te doen.
</p>
</body>
<text id="news">Laatste nieuws</text>
<text id="events">Aankomende evenementen</text>
<text id="more">Lees meer...</text>
<text id="morenews">Meer nieuws</text>
<text id="moreevents">Meer evenementen</text>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->