Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

45 lines
2.3 KiB

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<head>
<title>ФСФЕ - Европска фондација за слободен софтвер</title>
</head>
<body>
<center>
<h1>Европска фондација за слободен софтвер</h1>
<h2>„Слободен софтвер за слободно општество“</h2>
</center>
<p>
Добредојдовте на домашната страница на Европската фондација за слободен софтвер. ФСФЕ беше лансирана
на 10 март 2001 година и ги поддржува сите европски аспекти
на <a href="documents/freesoftware.html">слободниот софтвер</a>; особено
<a href="documents/gnuproject.html">проектот ГНУ</a>. Ние активно го поддржуваме
развојот на слободниот софтвер и распространувањето на оперативните системи базирани на ГНУ
како ГНУ/Линукс. Меѓу другото, ние обезбедуваме центар за поддршка на
политичари, адвокати, и новинари се со цел да се обезбеди
правната, политичката и социјалната иднина на слободниот софтвер.
</p>
<p>
Работата на ФСФЕ е овозможена со многуте индивидуални придонеси,
особено на <a href="http://www.fsfe.org">братството на ФСФЕ</a>.
Еден од начините да придонесете е да се
<a href="http://www.fsfe.org/about/">зачлените веднаш</a>, и да ги поттикнете
и другите да го сторат истото.
</p>
</body>
<text id="news">Вести</text>
<text id="events">Настани</text>
<text id="more">Прочитај повеќе...</text>
<text id="morenews">Повеќе вести...</text>
<text id="moreevents">Повеќе настани...</text>
<translator>Igor Stamatovski (Free Software Macedonia)</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->