Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

43 lines
1.4 KiB

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<html>
<head>
<title>FSFE - Free Software Foundation Europe</title>
</head>
<body>
<h1>Free Software Foundation Europe</h1>
<h2 class="tagline centre">Fri som i frihed</h2>
<p>
Velkommen til Free Software Foundation Europes hjemmeside. FSFE
blev stiftet den 10. marts 2001 og understøtter alle europæiske afspekter
ved <a href="documents/freesoftware.html">fri software</a>, særligt
<a href="documents/gnuproject.html">GNU-projektet</a>. Vi støtter
aktivt udviklingen af fri software og udbredelsen af GNU-baserede
styresystemer som for eksempel GNU/Linux. Vores kompetencecenter
for politikere, advokater og journalister, sikrer fri softwares
juridiske, politiske og sociale fremtid.
</p>
<p>
FSFE's arbejde er gjort muligt takket være mange individuelle
bidrag, særligt <a href="http://fellowship.fsfe.org">Fellowship of FSFE</a>.
En måde at bidrage på, er at
<a href="http://fellowship.fsfe.org/about/">blive medlem nu</a> samt
opfordre andre til at gøre det samme.
</p>
</body>
<text id="news">Seneste nyt</text>
<text id="events">Kommende begivenheder</text>
<text id="more">Læs mere ...</text>
<text id="morenews">Flere nyheder ...</text>
<text id="moreevents">Flere begivenheder ...</text>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->