Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

43 lines
2.2 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<head>
<title>ФССЕ - Фондация за Свободен Софтуер Европа</title>
</head>
<body>
<center>
<h1>Фондация за Свободен Софтуер Европа</h1>
<h2>„Свободен както в Свобода“</h2>
</center>
<p>
Добре дошли на началната страница на Фондация за Свободен Софтуер Европа.
ФССЕ е основана на 10 март 2001 и подкрепя всички Европейски страни на
<a href="documents/freesoftware.html">Свободния софтуер</a>, особено на
<a href="documents/gnuproject.html">проекта GNU</a>. Ние активно подкрепяме
развитието на Свободния софтуер и разпространението на операционни системи,
базирани на GNU, като GNU/Linux. Също така, ние предоставяме център за помощ на
политици, адвокати и журналисти за да осигурим юридическото, политическо и
социално бъдеще на Свободния софтуер.
</p>
<p>
Работата на ФССЕ става възможна благодарение на много индивидуални
приноси, в частност на <a href="http://www.fsfe.org">Сдружението на ФССЕ</a>.
Един от начините да допринесете е да се <a href="http://www.fsfe.org/about/">включите сега</a>
и да окуражите други да сторят същото.
</p>
</body>
<text id="news">Последни новини</text>
<text id="events">Предстоящи събития</text>
<text id="more">Прочетете още...</text>
<text id="morenews">Още новини...</text>
<text id="moreevents">Още събития...</text>
<translator>Пламен Стоев</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->