You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
fsfe-website/index.nl.xhtml

83 lines
2.4 KiB
HTML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html>
<version>2</version>
<head>
<title>FSFE - Free Software Foundation Europe</title>
</head>
<body class="frontpage">
<h1 class="hidden">Free Software Foundation Europe</h1>
<div class="introduction">
<p>
Free Software Foundation Europe is een liefdadigheidsorganisatie die gebruikers in staat stelt om technologie te controleren.
</p>
<p>
Software is diep verweven met alle aspecten van onze levens. Vrije Software geeft iedereen het recht om software te gebruiken, de begrijpen, aan te passen en te delen. Deze rechten versterken andere cruciale rechten zoals de vrijheid van meningsuiting, persvrijheid en privacy.
<a class="learn-more" href="/freesoftware/index.html">Lees verder...</a>
</p>
</div>
<h2>
Ons laatste nieuws
<a class="learn-more" href="/news/index.html">Nieuwsoverzicht</a>
</h2>
<div class="news">
<dynamic-content-news/>
</div>
<module id="banner-subscribe"/>
<h2>
Onze Gemeenschap
<a class="learn-more" href="/contribute/index.html">Doe mee...</a>
</h2>
<div class="testimonials">
<dynamic-content-testimonials/>
</div>
<module id="banner-become-supporter"/>
<h2>Uw volgende stappen</h2>
<div class="next-steps">
<div class="column">
<h3>Informatiemateriaal</h3>
<a href="/contribute/spreadtheword.html">
<img src="/graphics/infomaterial-450px.png" alt=""/>
</a>
<p>
<a class="learn-more" href="/contribute/spreadtheword.html">Verspreid de boodschap...</a>
</p>
</div>
<div class="column events">
<h3>Evenementen</h3>
<dynamic-content-events/>
<p>
<a class="learn-more" href="/events/events.html">Alle evenementen...</a>
</p>
</div>
<div class="column">
<h3>Fan-artikelen</h3>
<a href="/order/index.html">
<img src="/graphics/t-shirt-promo-v2.png" alt=""/>
</a>
<p>
<a class="learn-more" href="/order/index.html">Bestel...</a>
</p>
</div>
</div>
</body>
<description>Organisatie zonder winstoogmerk die werkt aan het creëren van algemeen begrip voor en ondersteuning van softwarevrijheid. Bevat nieuws, evenementen en campagnes. </description>
<followup>no</followup>
<translator>André Ockers</translator>
</html>