Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

40 lines
1.6 KiB

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<eventset>
<version>1</version>
<event start="2015-10-21" end="2015-10-22">
<title>Ronde tafels: “Vrije Software, non-agressie bij open bron en softwarepatenten, Europese context”, oktober 2015 in Berlijn,
Duitsland en Warschau, Polen</title>
<body>
<p>Successvolle samenwerking, het nakomen van normen uit Vrije Softwarelicenties en innovatiemanagement gaan hand in hand voor grote en kleine innovatoren. FSFE en <a href="http://www.openinventionnetwork.com/">Open
Invention Network</a>, met de deelname van het
<a href="/activities/ln/ln.html">juridisch netwerk</a>
en het <a href="/news/2014/news-20140314-01.en.html">Aziatische juridische netwerk</a> nodigen je uit op ronde tafelevenementen
met presentaties door en paneldiscussies met sprekers uit de industrie en de gemeenschap. De titel is "Vrije Software, non-agressie bij open bron en
softwarepatenten, Europese context".</p>
<p>De evenementen zullen worden gehouden in
<a href="https://endocode.com/wordpress/media/Invitation.Berlin.pdf">Berlijn</a>
op 21 oktober en
<a href="https://endocode.com/wordpress/media/Invitation.Warsaw.pdf">Warschau</a>
op 22 oktober. Het aantal mogelijke bezoekers is beperkt; bevestig alsublieft uw aanmelding voor 14 oktober bij
<a href="mailto:nicola.feltrin@fsfe.org">Nicola Feltrin</a>.</p>
</body>
<tags>
<tag key="berlin">Berlijn</tag>
<tag key="de">Duitsland</tag>
<tag key="warsaw">Warschau</tag>
<tag key="pl">Polen</tag>
<tag key="front-page">voorpagina</tag>
</tags>
</event>
</eventset>