Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

126 lines
6.4 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!--
This document should contain a description of FSFE’s legal activities, with links to more detailed pages
It is intended for the casual visitor that wants to know what we do in the legal area.
-->
<!-- ftf.en.xhtml should point to this document-->
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>Activiteiten - FSFE Juridisch</title>
<link rel="stylesheet" media="all" href="/style/grid.css" type="text/css" />
<link rel="stylesheet" media="all" href="ftf.css" type="text/css" />
</head>
<body>
<p id="category"><a href="/work.html">Our work</a></p>
<h1>Juridische activiteiten</h1>
<p id="introduction">De FSFE is betrokken bij het helpen van individuen, projecten,
bedrijven en overheidsdiensten bij het vinden van juridische
<a href="/activities/ftf/documentation.html">informatie</a>,
<a href="/activities/ln/ln.html">experts</a> en
<a href="/activities/ftf/services.html">steun</a> met betrekking tot Vrije Software. We doen dit door het bieden van
<strong>compliance</strong>, <strong>beste praktijken</strong>, <strong>inkoop</strong>
en <strong>governance</strong> bronnen <a href="/about/team.html">in eigen huis</a>,
in partnerschap met onze <a href="/associates/associates.html">geassocieerde organisaties</a>
en door onze uitgebreide <a href="/activities/ln/ln.html">netwerk</a> van contacten.
Onze missie is het om kennis te verspreiden, problemen op te lossen en de groei van
Vrije Software op lange termijn aan te moedigen. Het doet ons plezier om als deel
hiervan u te helpen.</p>
<div class="grid-50-50">
<div class="box first">
<h3>Compliance steunen</h3>
<p>De FSFE biedt steun aan
<a href="/activities/ftf/useful-tips-for-users.html">gebruikers</a>,
<a href="/activities/ftf/useful-tips-for-vendors.html">verkopers</a> en
overheidsdiensten ten aanzien van commercieel en niet-commercieel gebruik van
Vrije Software. We helpen ook mensen die
<a href="/activities/ftf/reporting-fixing-violations.html">een licentie-overtreding
willen melden</a> door een antwoord te bieden op compliance-problemen op de markt
in samenwerking met <a href="http://gpl-violations.org/">gpl-violations.org</a>.</p>
<h3>Beste praktijken steunen</h3>
<p>De FSFE steunt beste praktijken voor projecten, bedrijven en overheidsdiensten
die gebruik maken van Vrije Software door het aanmoedigen van
<a href="/activities/ftf/documentation.html">het delen van informatie</a>,
<a href="/activities/ln/llw.html">het organiseren van evenementen</a>
en <a href="/activities/licence-questions/licence-questions.html">het direct antwoord geven op
vragen</a>. Neem voor vragen over Vrije Software-licenties en compliance alstublieft contact op met onze vrijwilligers:</p>
<p><a href="mailto:licence-questions@lists.fsfe.org">licence-questions@lists.fsfe.org</a></p>
<h3>Governance steunen</h3>
<p>De FSFE biedt een-op-een consultancy voor projecten en bedrijven over
managementprocessen, beleidsontwikkeling en organisatiestructuren die Vrije
Software steunen.</p>
<h3>Inkoop steunen</h3>
<p>De FSFE biedt een-op-een consultancy aan overheidsdiensten over inkoop en
openbare aanbestedingen die eerlijke competitie, keuze en toegang voor Vrije
Software mogelijk maken.</p>
<h3>Infrastructuur ontwikkelen</h3>
<p>De FSFE biedt ook
<a href="/activities/ftf/services.html">educatief een helpende hand en een
auteursrechtvertrouwensovereenkomst</a> voor Vrije Softwareprojecten. De FSFE
produceert informatie over
<a href="/activities/ftf/building-legal-infrastructure.html">hoe u een juridische
infrastructuur op kunt bouwen</a> voor een Vrije Softwareproject, over governance,
auteursrecht en handelsmerk.</p>
</div>
<div class="box">
<h3>Het juridische netwerk</h3>
<p>De FSFE faciliteert 's werelds
<a href="/activities/ln/ln.html">grootste private, neutrale netwerk van juridische
experts</a> op het gebied van Vrije Softwarelicenties. Dit netwerk veroorzaakt
discussies en ontwikkelt kennis over licentie- en juridische onderwerpen. Het
biedt een uniek forum voor het bewerkstelligen van volwassenheid.</p>
<h3>De Vrije Software juridische en licentiewerkgroep</h3>
<p>We organiseren de <a href="/activities/ln/llw.html">Vrije Software
juridische en licentiewerkgroep</a>, een jaarlijks evenement voor het debatteren,
discussiëren en delen van kennis over de huidige marktsituatie en de geprojecteerde
toekomst voor Vrije Softwarelicenties. Dit is 's werelds belangrijkste evenement
voor het debatteren, discussiëren en delen van kennis over juridische aangelegenheden
met betrekking tot Vrije Software.</p>
<h3>Belangengroepen</h3>
<p>We organiseren <a href="/activities/ftf/ln-structure.html#sigs">belangengroepen</a>
om te discussiëren over onderwerpen variërend van bedrijfsprocessen tot
licentiemanagement. Deze groepen zijn ontwikkeld om misverstanden te doen
verminderen, kennis te delen en antwoorden te bieden op gebieden waar er een
gebrek is aan beschikbaar advies.</p>
<h3>Kennis delen</h3>
<p>De FSFE beheert een collectie van
<a href="/activities/ftf/documentation.html">documentatie</a> over Vrije
Software juridische en licentie-onderwerpen. Zij produceert ook gidsen en handboeken.</p>
</div>
</div>
</body>
<translator>André Ockers</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->