Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

12 lines
684 B

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<newsset>
<news date="2006-05-19">
<title>Europa is de gastheer voor de Derde Internationale GPLv3 Conferentie:
Barcelona, Spanje, 22 &amp; 23 juni 2006.</title>
<body>
De conferentie vindt plaats in Barcelona, Spanje, de juiste plaats wordt zo vlug mogelijk bekendgemaakt. In januari werd de één jaar durende consultatieperiode voor het aanpassen van de General Public License gestart. Deze licentie, beter bekend als "de GPL", wordt veruit het meest gebruikt voor het verspreiden van Vrije Software.
</body>
<link>http://mail.fsfeurope.org/pipermail/press-release/2006q2/000141.html</link>
</news>
</newsset>