Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

17 lines
851 B

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<eventset>
<event start="2006-06-22" end="2006-06-23">
<title>Derde Internationale GPLv3 Conferentie, Barcelona</title>
<body>
Op deze tweedaagse Internationale conferentie zullen specialisten in de GPLv3 en Vrije
Softwarelicenties de voorgestelde wijzigingen aan de GNU General Public License
voorstellen. Voor specifieke punten van de GPLv3 zijn aparte discussies voorzien en
ook vragen vanuit het publiek zullen beantwoord worden. De conferentie wordt
georganiseerd om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met de GPLv3 en om
de deelnemers de juiste informatie te bezorgen zodat ze de voorgestelde wijzigingen
ook aan anderen kunnen uitleggen.
</body>
<link>/projects/gplv3/europe-gplv3-conference.html</link>
</event>
</eventset>