Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

67 lines
4.9 KiB

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>Özgür Yazılım PDF okuyucusu kullanın!</title>
</head> <body>
<h2>PDFreaders.org adresine bağlantı verme</h2>
<p>PDF formatı hakkında bilgilendirme yapmak istiyorsanız, aşağıda görmekte olduğunuz grafik düğmelerinden istediğinizi ve/veya istediklerinizi kullanarak pdfreaders.org sitemize bağlantı verebilirsiniz. Bu sayfadaki tüm düğmeler hiç bir yasaklama ve/veya kısıtlama olmadan her türlü amaç için kullanılabilir, değiştirilebilir ve/veya yeniden dağıtılabilir.</p>
<p class="graphic-link"><img src="../graphics/pdfreaders-lang-neutral.png"/><br />
Bu resmi kullanmak için, aşağıdaki kodu sayfanıza yapıştırın:</p>
<div class="htmlcode">&lt;a href=&quot;http://pdfreaders.org/&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://pdfreaders.org/graphics/pdfreaders-lang-neutral.png&quot; alt=&quot;pdfreaders.org&quot; /&gt;&lt;/a&gt;</div>
<p class="graphic-link">Arzu ederseniz aynı zamanda orjinal <a href="./graphics/pdfreaders-lang-neutral.svg">SVG kaynağını</a> veya <a href="./graphics/pdfreaders-lang-neutral-2x.png">daha büyük PNG dosyasını</a> da indirebilirsiniz.</p>
<p class="graphic-link"><img src="./graphics/pdfreaders-four-freedoms.png"/><br />
Bu resmi kullanmak için, aşağıdaki kodu sayfanıza yapıştırın:</p>
<div class="htmlcode">&lt;a href=&quot;http://pdfreaders.org/&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://pdfreaders.org/graphics/pdfreaders-four-freedoms.png&quot; alt=&quot;pdfreaders.org&quot; /&gt;&lt;/a&gt;</div>
<p class="graphic-link">Arzu ederseniz aynı zamanda orjinal <a href="./graphics/pdfreaders-four-freedoms.svg">SVG kaynağını</a> veya <a href="./graphics/pdfreaders-four-freedoms-2x.png">daha büyük PNG dosyasını</a> da indirebilirsiniz. </p>
<p class="graphic-link"><img src="./graphics/pdfreaders-free.png"/><br />
Bu resmi kullanmak için, aşağıdaki kodu sayfanıza yapıştırın:</p>
<div class="htmlcode">&lt;a href=&quot;http://pdfreaders.org/&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://pdfreaders.org/graphics/pdfreaders-free.png&quot; alt=&quot;pdfreaders.org&quot; /&gt;&lt;/a&gt;</div>
<p class="graphic-link">Arzu ederseniz aynı zamanda orjinal <a href="./graphics/pdfreaders-free.svg">SVG kaynağını</a> veya <a href="./graphics/pdfreaders-free-2x.png">daha büyük PNG dosyasını </a> da indirebilirsiniz. </p>
<p class="graphic-link"><img src="./graphics/pdfreaders-freedom.png"/><br />
Bu resmi kullanmak için, aşağıdaki kodu sayfanıza yapıştırın:</p>
<div class="htmlcode">&lt;a href=&quot;http://pdfreaders.org/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://pdfreaders.org/graphics/pdfreaders-freedom.png&quot; alt=&quot;pdfreaders.org&quot; /&gt;&lt;/a&gt;</div>
<p class="graphic-link">Arzu ederseniz aynı zamanda orjinal <a href="./graphics/pdfreaders-freedom.svg">SVG kaynağını</a> veya <a href="./graphics/pdfreaders-freedom-2x.png">daha büyük PNG dosyasını</a> da indirebilirsiniz.</p>
<p class="graphic-link"><img src="./graphics/pdfreaders-freedom-noget.png"/><br />
Bu resmi kullanmak için, aşağıdaki kodu sayfanıza yapıştırın:</p>
<div class="htmlcode">&lt;a href=&quot;http://pdfreaders.org/&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://pdfreaders.org/graphics/pdfreaders-freedom-noget.png&quot; alt=&quot;pdfreaders.org&quot; /&gt;&lt;/a&gt;</div>
<p class="graphic-link">Arzu ederseniz aynı zamanda orjinal <a href="./graphics/pdfreaders-freedom-noget.svg">SVG kaynağını</a> veya <a href="./graphics/pdfreaders-freedom-noget-2x.png">daha büyük PNG dosyasını</a> da indirebilirsiniz.</p>
<p class="graphic-link"><img src="./graphics/pdfreaders-f-32px.png"/><br />
Bu resmi kullanmak için, aşağıdaki kodu sayfanıza yapıştırın:</p>
<div class="htmlcode">&lt;a href=&quot;http://pdfreaders.org/&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://pdfreaders.org/graphics/pdfreaders-f-32px.png&quot; alt=&quot;pdfreaders.org&quot; /&gt;&lt;/a&gt;</div>
<p class="graphic-link">Arzu ederseniz aynı zamanda orjinal <a href="./graphics/pdfreaders-f.svg">SVG kaynağını</a> indirebilirsiniz.</p>
<p class="graphic-link"><img src="./graphics/pdfreaders-f-22px.png"/><br />
Bu resmi kullanmak için, aşağıdaki kodu sayfanıza yapıştırın:</p>
<div class="htmlcode">&lt;a href=&quot;http://pdfreaders.org/&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://pdfreaders.org/graphics/pdfreaders-f-22px.png&quot; alt=&quot;pdfreaders.org&quot; /&gt;&lt;/a&gt;</div>
<p class="graphic-link">Arzu ederseniz aynı zamanda orjinal <a href="./graphics/pdfreaders-f.svg">SVG kaynağını</a> indirebilirsiniz.</p>
<p>Eğer PDF belgelerini açmak için sadece Adobe kullanmanızı öneren sitelerle karşılaşırsanız, onları pdfreaders.org kaynak web sayfası konusunda bilgilendirmek isteyebilirsiniz.</p>
<p>Internet'in açık, özgür ve tarafsız kalmasına destek olabirsiniz!</p>
</body> </html>