Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

63 lines
1.9 KiB

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>Onze donoren 2013</title>
</head>
<body class="article">
<h1>Onze donoren 2013</h1>
<p id="introduction">
We zouden graag iedereen willen bedanken die ons werk steunt. Uw <a
href="/contribute/contribute.html">bijdragen als vrijwilliger</a>, <a
href="https://my.fsfe.org/donate">Fellow</a> of sponsor maken ons werk mogelijk. Gedistribueerde steun verzekert onze onafhankelijkheid en dat is waarom elke kleine bijdrage belangrijk is. Toon <a
href="https://my.fsfe.org/donate">uw donatie</a> met <a
href="/about/graphics/sponsoring/sponsoring.html">onze sponsorafbeeldingen</a> of blijf anoniem.
</p>
<localmenu id="2013">2013</localmenu>
<h2>Gouden donoren</h2>
<p>
Gouden donoren hebben 1000 euro of meer per maand, of 12.000 euro of meer per jaar gedoneerd. Donoren die voor <a href="/about/transparency-commitment.html">meer dan 10%</a> van ons jaarbudget hebben gedoneerd zijn gemarkeerd met een <span style="color:red">*</span>.
</p>
<dynamic-content group="gold"/>
<h2>Zilveren donoren</h2>
<dynamic-content group="silver"/>
<h2>Bronzen donoren</h2>
<dynamic-content group="bronze"/>
<h2>Donoren</h2>
<dynamic-content group="donors"/>
<p>
Hardwaredonaties staan vermeld op onze <a href="hardware.html">Hardwaredonatie-pagina</a>. Daar kunt u ook informatie vinden over hoe u ons kunt steunen met hardware.
</p>
</body>
<sidebar promo="donate">
<h3>Financien van de FSFE</h3>
<ul>
<li><a href="/about/funds/funds.html">Kasstroom</a></li>
<li><a href="/donate/hardware.html">Hardwaredonaties</a></li>
<li><a href="/about/graphics/sponsoring/sponsoring.html">Sponsorafbeeldingen</a></li>
</ul>
</sidebar>
<translator>André Ockers</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->