Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

239 lines
8.9 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html>
<head>
<title>FSFE - Onze werken</title>
</head>
<body>
<h1>Onze werken</h1>
<div id="introduction">
<div class="image">
<img src="/graphics/stars-smaller.png" alt="Stars"/>
</div>
<p>
De Free Software Foundation Europe werkt als niet
gouvernementele organisatie zonder winstoogmerk aan het
verbeteren van de algemene kennis over Vrije Software en Open
Standaarden. Wij promoten deze zaken in de politiek, het
bedrijfsleven, de juridische wereld en in de hele
samenleving. Wat volgt is een beschrijving van onze
werkzaamheden en onze
actuele <a href="#campaigns">campagnes</a>.
</p>
</div>
<ul id="priorities" class="overview">
<li>
<h3><a href="/activities/ftf/ftf.html">De Freedom Task Force</a></h3>
<p>
De Freedom Task Force verzamelt en verspreidt kennis over
juridische en aan licenties verbonden aspecten van Vrije
Software. Wij verdedigen de belangen van Vrije
Softwareprojecten, brengen specialisten van over heel de
wereld samen en helpen andere verenigingen met
gelijkaardigde doelstellingen. Wij geven ondersteuning
en <a href="/activities/ftf/education.html">opleidingen</a>. In
samenwerking met gpl-violations.org en leden van het
Europees Juridisch
Netwerk <a href="/activities/ftf/documentation.html">stellen
wij documentatie ter beschikking</a>.
</p></li>
<li>
<h3>
<a href="/about/team.html">Publieke bewustmaking</a>
</h3>
<p>
Het publiek informeren over Vrije Software is een van de
basistaken van de FSFE. Onze organisatie telt een groot
aantal personen die gespecialiseerd zijn en een breed gamma
van Vrije Softwareonderwerpen. U kan contact met ons opnemen
voor het geven van toespraken en workshops of voor een
deelname aan een panelgesprek.
</p></li>
<li>
<h3><a href="/activities/os/os.html">Open Standaarden</a></h3>
<p>
Dankzij <a href="/activities/os/def.html">Open
Standaarden</a> kunnen mensen alle soorten gegevens op een
vrije en betrouwbare wijze met elkaar delen. Ze behoeden ons
voor lock-in's en andere kunstmatige beperkingen op
interoperabiliteit en staan garant voor een grote keuze van
producenten en technologische
oplossingen. Wij <a href="/activities/os/os.html">promoten
Open Standaarden</a> omdat wij er zeker van willen zijn dat
mensen makkelijk de overstap kunnen maken naar Vrije
Software of tussen verschillende Vrije Softwareoplossingen.
</p></li>
<li>
<h3><a href="/activities/ms-vs-eu/ms-vs-eu.html">Microsoft tegen de Europese burgers</a></h3>
<p>
In 2001 startte het Directoraat-Generaal voor mededinging van de
Europese Commissie, onder leiding van prof. Monti, een onderzoek naar de
dominante marktpositie van Microsoft in desktop besturingssystemen. De Free
Software Foundation Europa werd door de Commissie uitgenodigd de
standpunten van de Vrije Software beweging te verdedigen.Ook in 2004
beantwoordde de FSFE de oproep om de vrije concurrentie en de vrije keuze
te helpen beschermen tegen misbruiken.
</p></li>
</ul>
<ul class="overview">
<li>
<h3><a href="/activities/policy/eu/eu.html">Europese Unie</a></h3>
<p>
De FSFE werkt samen met <a href="/activities/policy/eu/eu.html">de
Europese Commissie en het Europees Parlement</a> om van
Europa een positieve omgeving te maken voor Vrije Software
en Open Standaarden. Wij strijden tegen monopolies en voor
meer concurrentie in de softwaremarkt door op te treden als
belanghebbende derde partij
in <a href="/activities/ms-vs-eu/ms-vs-eu.html">antitrustzaken</a>. Wij
informeren de beleidsmakers over de voordelen die Vrije
Software biedt, en wij leggen interoperabiliteit steeds weer
op tafel.
</p></li>
<li>
<h3>
<a href="/activities/ftf/network.html">Het Europees Juridisch
Netwerk</a>
</h3>
<p>
Wij zijn de motor achter het grootste private,
niet-partijgebonden, producentonafhankelijk netwerk ter
wereld van juridische experten op het gebied van Vrije
Softwarelicenties.
</p></li>
<li>
<h3><a href="/activities/education/education.html">Onderwijs</a></h3>
<p>
De FSFE is een actief promotor van Vrije Software in scholen
en universiteiten. Vrije Software is superieur vanuit
pedagogisch standpunt. De basisprincipes van vrijheid en
samenwerking zijn tevens de basisprincipes van onderwijs in
een democratische omgeving.
</p></li>
<li>
<h3><a href="/campaigns/swpat/swpat.html">Softwarepatenten in Europa</a></h3>
<p>
Een lobbygroep rond het Europees Octrooibureau en de
Business Software Alliance (BSA), die de belangen van grote
Amerikaanse bedrijven behartigen, zijn momenteel hard aan
het werk om softwareoctrooien in Europa mogelijk te
maken. Softwareoctrooien vormen een grote bedreiging voor
onze samenleving en economie.
</p></li>
<li>
<h3>
<a href="/activities/un/un.html">Verenigde Naties</a>
</h3>
<p>
De FSFE is sinds 2002 actief op VN-niveau. Momenteel zijn wij
betrokken bij:
</p>
<ul>
<li>
<a href="/activities/wipo/wipo.html">World Intellectual
Property Organization</a></li>
<li>
<a href="/activities/policy/igf/igf.html">Internet Governance
Forum</a></li>
</ul></li>
</ul>
<h2 style="clear: both; padding-top: 2em">Campagnes</h2>
<ul id="campaigns" class="overview">
<li>
<h3><a href="http://pdfreaders.org/">PDFreaders.org</a></h3>
<p>
Een initiatief van de Fellowshop of FSFE. "pdfreaders.org" is
een website met informatie over PDF en koppelingen naar
Vrije Software pdf-lezers voor de meest gebruikte
besturingssystemen.
</p></li>
<li>
<li>
<h3><a href="http://documentfreedom.org">Document Freedom Day</a></h3>
<p>
Op 30 maart vragen wij extra aandacht voor Open Document
Formaten en Open Standaarden. Er worden over heel de wereld
activiteiten georganiseerd door partnerorganisaties en
vrijwilligers. Help ons
via <a href="http://www.documentfreedom.org/">www.documentfreedom.org</a>.
<ul>
<li><a href="/news/2010/news-20100302-01.html">2010</a></li>
<li><a href="/news/2011/news-20110202-01.html">2011</a></li>
</ul>
</p></li>
<h3><a href="/activities/drm/">DRM.info</a></h3>
<p>
DRM.info is een samenwerkingsplatform opgestart en beheert
door de FSFE. Het waarschuwt voor de gevaren van digitale
restrictiemethoden en heeft aandacht voor de bezorgdheden
van verschillende groepen. Deze campagne loopt onder andere in
samenwerking met Digital liberty, consumer
protection en net-activism en organisaties van bibliotheken.
</p></li>
</ul>
<ul class="overview">
<li>
<h3>
<a href="/activities/wipo/wiwo.html">Op weg naar een "World
Intellectual Wealth Organisation"</a>
</h3>
<p>
Wij onderschrijven en steunen de verklaring van Genève. Wij
nodigen alle opstellers, ondertekenaars en de Verenigde
Naties uit om er nu aan te beginnen. Er moet niet alleen
worden nagedacht over de rol die WIPO kan spelen, maar
vooral over wat voor soort organisatie er nodig is om
haar te vervangen.
</p></li>
<li>
<h3>
<a href="/campaigns/askyourcandidates/askyourcandidates.html">“Informeer bij uw kandidaat” -
Duitse federale verkiezingen 2009</a>
</h3>
<p>
Tijdens de federale verkiezingen in 2009 vroeg de FSFE aan
alle Vrije Softwarefanaten om bij de kandidaten van
verschillende partijen te informeren naar hun houding ten
opzichte van Vrije Software en Open Standaarden.
</p></li>
<li>
<h3>
<a href="/campaigns/valentine/2011/valentine-2011.html">I ♥
Free Software</a>
</h3>
<p>
Valentijnsdag is een feestdag voor de liefde en affectie
tussen intieme vrienden. FSFE's campagne geeft u de kans te
tonen dat u geeft om mensen en Vrije Software die u het hele
jaar rond hun liefde geven.
</p>
</li>
</ul>
<p style="clear: both;">
De Free Software Foundation Europe heeft in het verleden aan
verschillende andere problemen en campagnes gewerkt. U vindt in
onze sectie <a href="/campaigns/finished.html">Beëindigde en
afgebroken projecten</a> meer details over onze
verwezenlijkingen.
</p>
</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->