Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

work.hr.xhtml 8.1KB


 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>Naš rad - FSFE</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1>Naš rad</h1>
 8. <div id="introduction">
 9. <div class="image">
 10. <img src="/graphics/stars-smaller.png" alt="Stars"/>
 11. </div>
 12. <p>
 13. Kao neprofitna nevladina organizacija Free Software
 14. Foundation Europe radi na stvaranju općeg razumijevanja i
 15. potpore za slobodan softver i otvorene standarde u politici,
 16. gospodarstvu, zakonima i u cjelokupnom društvu.
 17. Molimo nastavite s čitanjem kako biste više saznali o našem
 18. radu i trenutnim <a href="#campaigns">kampanjama</a>.
 19. </p>
 20. </div>
 21. <ul id="priorities" class="overview">
 22. <li>
 23. <h3><a href="/activities/ftf/ftf.html">Freedom Task Force</a></h3>
 24. <p>
 25. Freedom Task Force skuplja i dijeli znanje o
 26. pravnim i licencnim aspektima slobodnog softvera, štiti
 27. interese projekata slobodnog softvera, povezuje eksperte
 28. diljem svijeta i pomaže drugim grupama u postizanju sličnih
 29. ciljeva. Pružamo
 30. podršku, <a href="/activities/ftf/education.html">obuku</a>
 31. i <a href="/activities/ftf/documentation.html">dokumentaciju</a>
 32. u suradnji s gpl-violations.org i članovima Europske
 33. pravne mreže.
 34. </p>
 35. </li>
 36. <li>
 37. <h3><a href="/activities/ftf/network.html">Europska pravna mreža</a></h3>
 38. <p>
 39. Održavamo u svijetu najveću privatnu, nepristranu i o
 40. proizvođaču neovisnu mrežu pravnih stručnjaka u domeni
 41. slobodnog softvera.
 42. </p>
 43. </li>
 44. <li>
 45. <h3><a href="/activities/os/os.html">Otvoreni standardi</a></h3>
 46. <p>
 47. <a href="/activities/os/def.html">Otvoreni standardi</a> omogućuju
 48. slobodno dijeljenje raznih podataka s visokim stupnjem vjernosti standarda. Onemogućuju stvaranje zavisnosti i drugih umjetnih
 49. granica prema interoperabilnosti te promiču izbor između
 50. proizvođača i tehnoloških
 51. rješenja. FSFE-ov <a href="/activities/os/def.html">rad
 52. na otvorenim standardima</a> ima za cilj pobrinuti se da
 53. prelazak na slobodan softver ili između rješenja u slobodnom
 54. softveru bude jednostavan.
 55. </p>
 56. </li>
 57. <li>
 58. <h3><a href="/activities/un/un.html">Ujedinjeni narodi</a></h3>
 59. <p>
 60. FSFE je aktivan u Ujedinjenim narodima od
 61. 2002. godine. Trenutno
 62. smo aktivni u sljedećim područjima:
 63. </p>
 64. <ul>
 65. <li><a href="/activities/wipo/wipo.html">Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo</a></li>
 66. <li><a href="/activities/policy/igf/igf.html">Forum o upravljanju Internetom</a></li>
 67. </ul>
 68. </li>
 69. </ul>
 70. <ul class="overview">
 71. <li>
 72. <h3><a href="/activities/policy/eu/eu.html">Europska Unija</a></h3>
 73. <p>
 74. FSFE radi s <a href="/activities/policy/eu/eu.html">Europskom
 75. komisijom i Europskim parlamentom</a> na stvaranju pozitivnog
 76. okruženja za slobodan softver i otvorene standarde u
 77. Europi. Borimo se protiv monopola i za natjecanje na
 78. softverskom tržištu tako što sudjelujemo kao zainteresirana
 79. treća strana
 80. u <a href="/activities/ms-vs-eu/ms-vs-eu.html">antitrustovskim</a>
 81. slučajevima. Informiramo političke čimbenike o prilikama koje
 82. pruža slobodan softver i promičemo interoperabilnost.
 83. </p>
 84. </li>
 85. <li>
 86. <h3><a href="/about/team.html">Informiranje javnosti</a></h3>
 87. <p>
 88. Informiranje javnosti o slobodnom softveru je dio FSFE-ove
 89. misije. Mnogi su ljudi u organizaciji eksperti za
 90. različita područja slobodnog softvera i možete ih kontaktirati
 91. za stručna predavanja, održavanje radionica ili
 92. sudjelovanje u diskusijama.
 93. </p>
 94. </li>
 95. <li>
 96. <h3><a href="/activities/education/education.html">Obrazovanje</a></h3>
 97. <p>
 98. FSFE aktivno promiče upotrebu slobodnog softvera u školama i
 99. na sveučilištima. Slobodan je softver pedagoški nadmoćan
 100. i njegov je duh slobode i suradnje isti
 101. duhu obrazovanja u demokratskim okruženjima.
 102. </p>
 103. </li>
 104. <li>
 105. <h3><a href="/campaigns/swpat/swpat.html">Softverski patenti u Europi</a></h3>
 106. <p>
 107. Softverski su patenti prijetnja društvu i ekonomiji. Oni
 108. ograničavaju inovaciju, štete poduzetnicima i ugrožavaju
 109. suradničku kreativnost. FSFE se bori za očuvanje Europe
 110. slobodnom od softverskih patenata i radi na nivou UN-a
 111. na ukidanju softverskih patenata u cijelom svijetu.
 112. </p>
 113. </li>
 114. </ul>
 115. <h2 style="clear: both; padding-top: 2em">Kampanje</h2>
 116. <ul id="campaigns" class="overview">
 117. <li>
 118. <h3><a href="/campaigns/pdfreaders/pdfreaders.html">PDFreaders.org</a></h3>
 119. <p>
 120. Pokrenuta od strane <a href="http://fellowship.fsfe.org/">Prijatelja
 121. FSFE-a</a>, <a href="http://pdfreaders.org/">pdfreaders.org</a> je
 122. stranica s informacijama o slobodnom softveru za čitanje PDF-a za sve
 123. važnije operacijske sustave.<br/>
 124. </p>
 125. </li>
 126. <li>
 127. <h3><a href="http://documentfreedom.org">Dan slobodnih dokumenata</a></h3>
 128. <p>
 129. Svake je godine DFD dan kojim podižemo svijest o otvorenim formatima datoteka i otvorenim standarima
 130. kroz organizirane aktivnosti diljem svijeta - u suradnji s našim
 131. partnerskim organizacijama i volonterima. Pomozite nam na <a
 132. href="http://www.documentfreedom.org/">www.documentfreedom.org</a>.
 133. <ul>
 134. <li><a href="/news/2010/news-20100302-01.html">2010</a></li>
 135. <li><a href="/news/2011/news-20110202-01.html">2011</a></li>
 136. </ul>
 137. </p>
 138. </li>
 139. <li>
 140. <h3><a href="/activities/drm/">DRM.info</a></h3>
 141. <p>
 142. DRM.info je suradnička platforma koju je započeo i održava
 143. FSFE. Cilj je informirati javnost o opasnostima Upravljanja digitalnim ograničenjima (Digital Restrictions Management) i prenijeti zabrinutost raznih grupa. Suradnici na <a href="http://www.drm.info">DRM.info</a>-u su, među ostalim, grupe za digitalnu slobodu, organizacije za
 144. zaštitu potrošača i net-aktivizam kao i knjižničarske organizacije.
 145. </p>
 146. </li>
 147. </ul>
 148. <ul class="overview">
 149. <li>
 150. <h3><a
 151. href="/activities/wipo/wiwo.html">Prema
 152. Svjetskoj organizaciji za intelektualno bogatstvo</a></h3>
 153. <p>
 154. Odobravamo i podržavamo Ženevsku deklaraciju i pozivamo njene
 155. začetnike, potpisnike i Ujedinjene narode da počnu razmišljati
 156. ne samo o ulozi koju bi WIPO trebao imati, već o
 157. vrsti organizacije kakvom želimo da u budućnosti postane kako
 158. bi brinuo o našem intelektualnom bogatstvu.
 159. </p>
 160. </li>
 161. <li>
 162. <h3><a href="/campaigns/askyourcandidates/askyourcandidates.html">"Pitajte svoje
 163. kandidate"</a></h3>
 164. <p>
 165. FSFE poziva sve podupiratelje slobodnog softvera da tokom
 166. lokalnih i parlamentarnih izbora pitaju stranačke kandidate
 167. koja stajališta imaju o slobodnom softveru i otvorenim
 168. standardima.
 169. <ul><li><a href="/campaigns/btw09/btw09.html">Njemački savezni izbori 2009.</a></li></ul>
 170. </p>
 171. </li>
 172. <li>
 173. <h3><a href="/campaigns/valentine/2011/valentine-2011.html">Ja ♥ slobodan softver</a></h3>
 174. <p>
 175. Valentinovo je slavlje ljubavi i privrženosti između intimnih
 176. prijatelja. FSFE-ova kampanja pokušava stvoriti priliku za izražavanje
 177. brižnosti prema ljudima i slobodnom softveru koji vam iskazuju ljubav
 178. tokom cijele godine.
 179. </p>
 180. </li>
 181. </ul>
 182. <p style="clear: both;">
 183. Free Software Foundation Europe je radio na mnogim drugim područjima i
 184. kampanjama. Pogledajte naše <a href="/campaigns/finished.html">Završene i
 185. prekinute projekte</a> za više detalja o našim postignućima.
 186. </p>
 187. </body>
 188. <timestamp>$Date: 2010-01-14 14:08:10 +0100 (jeu. 14 janv. 2010) $ $Author: ato</timestamp>
 189. </html>
 190. <!--
 191. Local Variables: ***
 192. mode: xml ***
 193. End: ***
 194. -->