Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

145 lines
4.2 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html>
<head>
<title>Presseværelse - FSFE</title>
<link href="/style/grid.css" rel="stylesheet" />
<script>
/*
* Fields that carry values at page load will be emptied if this
* is called and the field has not been edited before.
*/
var changedFields = new Array();
function removeValue(field) {
if (!changedFields[field.getAttribute("name")]) {
changedFields[field.getAttribute("name")] = true;
field.value = "";
}
return false;
}
</script>
</head>
<body>
<h1>Presse</h1>
<div id="introduction">
<div class="image">
<img src="/graphics/stars-smaller.png" alt="Stars"/>
</div>
<p>
FSFE mener, at adgang til software afgør hvem der kan deltage i det
digitale samfund. Frihederne til at
<a href="/about/basics/freesoftware.html">anvende, udforske, dele og
forbedre</a> software, er nødvendige for en ligeværdig deltagelse i
informationsalderen.
</p></div>
<p>
Free Software Foundation Europe (FSFE) er en almennyttig
regeringsuafhængig organisation, som er aktiv i
<a href="/contact/local.html">mange europæiske lande</a> og involveret i
mange globale aktiviteter. Adgang til software afgør deltagelse i et
digitalt samfund: For at sikre ligeværdig deltagelse i
informationsalderen, foruden konkurrencefrihed, stræber Free Software
Foundation Europe efter, og er dedikeret til, udbredelsen af fri software;
defineret ved frihederne til at anvende, udforske, ændre og kopiere.
Siden sin grundlæggelse i 2001, har FSFE's primære funktion været at skabe
opmærksomhed om disse emner, ved at sikre fri software juridisk, samt
give folk frihed, ved at støtte udvikling af fri software.
</p>
<div class="grid-50-50">
<div class="box first">
<h2>Modtag vores pressemeddelelser</h2>
<p>
Ved at tilmelde dig vores nyhedsfeeds eller postlister, kan du holde
dig ajour med de seneste nyheder i fri software-verdenen.
</p>
<form method="post" action="http://mail.fsfeurope.org/mailman/subscribe/press-release">
<p>
<input type="text" name="email" value="dinmail@example.com" onClick="removeValue(this)" />
<input type="submit" value="Tilmeld" />
</p>
</form>
<p>
For øjeblikkelige opdateringer og aktuelle nyheder, kan du også følge
os <a href="http://identi.ca/fsfe">på Identi.ca</a> eller
<a href="http://twitter.com/fsfe">på Twitter</a>.
</p>
</div>
<div class="box">
<h2><a href="/news/news.html" class="feed">Seneste nyheder</a></h2>
<dynamic-content />
</div>
</div>
<h2>Forespørgsler</h2>
<p>
Send direkte forespørgsler på engelsk til
<a href="mailto:press@fsfeurope.org">press@fsfeurope.org</a> eller pr. post
til:
</p>
<address>
Free Software Foundation Europe e.V.<br />
Linienstr. 141<br />
10115 Berlin<br />
Tyskland
</address>
<p>
Telefon: +49-30-27595290
</p>
<p>
For generelle spørgsmål, se vores
<a href="/contact/contact.html">kontaktoplysninger</a>.
</p>
<h2 id="subpages" class="show-heading">Ressourcer</h2>
<ul>
<li>
<h3><a href="/about/graphics/graphics.html">Logo og grafik</a></h3>
<p>
Hent vores logo og anden grafik.
</p>
</li>
<!--
We should have a link to a subset of people on our people page who can
give official press statements
-->
<li>
<h3><a href="/about/basics/freesoftware.html">Grundlæggende om fri software</a></h3>
<!-- Later this should link to /freesoftware/ -->
<p>
Lær om forskellene mellem fri software (Free Software), Open Source og
Libre Software.
</p>
</li>
</ul>
</body>
<timestamp>10-01-23 17:58:15 +0100 (Sam, 23. Jän 2010) $ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->