Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

108 lines
3.6 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>FSFE - Informació de contacte - Contacte per la premsa</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1>Informació de contacte</h1>
 8. <localmenu id="3">Contacte per la premsa</localmenu>
 9. <h2>Contacte per la premsa</h2>
 10. <p>
 11. Si sou un membre de la premsa, si us plau, no dubteu en contactar
 12. amb nosaltres.
 13. </p>
 14. <h3>Adreces electròniques</h3>
 15. <ul>
 16. <li>
 17. Per qüestions generals (en anglès), si us plau, dirigiu-vos a
 18. <a href="mailto:press@fsfeurope.org">press@fsfeurope.org</a>
 19. </li>
 20. <li>
 21. er a qüestions específiques d'Espanya (en castellà o anglès), si us plau, dirigiu-vos a
 22. <a href="mailto:press@spain.fsfeurope.org">press@spain.fsfeurope.org</a>
 23. </li>
 24. <li>
 25. Per a qüestions específiques d'Alemanya (en alemany o anglès), si us plau, dirigiu-vos a
 26. <a href="mailto:press@germany.fsfeurope.org">press@germany.fsfeurope.org</a>
 27. </li>
 28. <li>
 29. Per a qüestions específiques d'Itàlia (en italià o anglès), si us plau, dirigiu-vos a
 30. <a href="mailto:press@italy.fsfeurope.org">press@italy.fsfeurope.org</a>
 31. </li>
 32. <li>
 33. Per a qüestions específiques de Suècia (en suec o anglès), si us plau, dirigiu-vos a
 34. <a href="mailto:press@sweden.fsfeurope.org">press@sweden.fsfeurope.org</a>
 35. </li>
 36. </ul>
 37. <h3>Telèfon</h3>
 38. <p>Truqui a un dels números de sota i premi el botó 1 al sentir la senyal.</p>
 39. <ul>
 40. <li>Bèlgica: +32 2 747 03 57</li>
 41. <li>Alemanya: +49 30 896 77 99 09</li>
 42. <li>Suècia: +46 31 7802160</li>
 43. <li>Suïssa: +41 43 500 03 66</li>
 44. <li>Regne Unit: +44 29 200 08 17 7</li>
 45. </ul>
 46. <h3>Notes de premsa</h3>
 47. <p>
 48. Per a obtenir <a href="press/news.html">notes de premsa</a>, podeu subscriure-us a les següents llistes de
 49. correu:
 50. </p>
 51. <ul>
 52. <li>
 53. press-release (per a notes de premsa en anglès)
 54. (<a href= "http://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/press-release">interfície web</a>,
 55. <a href= "http://mail.fsfeurope.org/pipermail/press-release">arxiu</a>)
 56. </li>
 57. <br />
 58. <li>
 59. press-release-de (per a notes de premsa en alemany)
 60. (<a href="http://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/press-release-de">interfície web</a>,
 61. <a href="http://mail.fsfeurope.org/pipermail/press-release-de">arxiu</a>)
 62. </li>
 63. <br />
 64. <li>
 65. press-release-es (per a notes de premsa en castellà)
 66. (<a href="http://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/press-release-es">interfície web</a>,
 67. <a href="http://mail.fsfeurope.org/pipermail/press-release-es">arxiu</a>)
 68. </li>
 69. <br />
 70. <li>
 71. press-release-fr (per a notes de premsa en francès)
 72. (<a href="http://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/press-release-fr">interfície web</a>,
 73. <a href="http://mail.fsfeurope.org/pipermail/press-release-fr">arxiu</a>)
 74. </li>
 75. <br />
 76. <li>
 77. press-release-it (per a notes de premsa en italià)
 78. (<a href="http://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/press-release-it">interfície web</a>,
 79. <a href="http://mail.fsfeurope.org/pipermail/press-release-it">arxiu</a>)
 80. </li>
 81. <br />
 82. <li>
 83. press-release-sv (per a notes de premsa en suec)
 84. (<a href="http://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/press-release-sv">interfície web</a>,
 85. <a href="http://mail.fsfeurope.org/pipermail/press-release-sv">arxiu</a>)
 86. </li>
 87. </ul>
 88. </body>
 89. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 90. <translator>Rafael Carreras</translator>
 91. </html>
 92. <!--
 93. Local Variables: ***
 94. mode: xml ***
 95. End: ***
 96. -->