Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

48 lines
1.2 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <meta name="description" content="Monthly newsletter about Free Software progress and advocacy from the Free Software Foundation Europe" />
 5. <meta name="keywords" content="free software open source news newsletter monthly email update announcement information" />
 6. <title>FSFE - Nieuwsbrief</title>
 7. </head>
 8. <body>
 9. <h1>Nieuwsbrief</h1>
 10. <div style="text-align: center;">
 11. <p>
 12. [ <b><a href="/news/news.html">Nieuws</a></b> ]
 13. [ <b>Nieuwsbrief</b> ]
 14. </p>
 15. </div>
 16. <p>
 17. De FSFE verzendt geregeld een nieuwsbrief met een samenvatting
 18. van haar belangrijkste activiteiten.
 19. </p>
 20. <p>
 21. De nieuwsbrief wordt verdeeld via
 22. onze <a href="/press/index.html">mailinglist voor
 23. persberichten</a>. Als u zich inschrijft op deze lijst ontvangt
 24. u de nieuwsbrief per mail.
 25. </p>
 26. <p>
 27. Op deze pagina vindt u een overzicht van al de reeds
 28. gepubliceerde nieuwsbrieven. Er bestaat ook een lijst met een
 29. overzicht van al de verzonden <a href="news.html">
 30. persberichten</a>.
 31. </p>
 32. </body>
 33. <text id="more">Lees meer...</text>
 34. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 35. </html>
 36. <!--
 37. Local Variables: ***
 38. mode: xml ***
 39. End: ***
 40. -->