Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

45 lines
1.2 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <meta name="description" content="Monthly newsletter about Free Software progress and advocacy from the Free Software Foundation Europe" />
 5. <meta name="keywords" content="free software open source news newsletter monthly email update announcement information" />
 6. <title>FSFE - Zpravodaje</title>
 7. </head>
 8. <body>
 9. <h1>Zpravodaje</h1>
 10. <div style="text-align: center;">
 11. <p>
 12. [ <b><a href="/news/news.html">Novinky</a></b> ]
 13. [ <b>Zpravodaj</b> ]
 14. </p>
 15. </div>
 16. <p>
 17. Čas od času vydává FSFE zpravodaj, který shrnuje naše nejdůležitější aktivity.
 18. </p>
 19. <p>
 20. Zpravodaj bývá zveřejněn v
 21. <a href="/press/index.html">mailing listu tiskových zpráv</a>, do kterých se můžete
 22. zapsat, jestli od nás chcete dostávat novinky emailem.
 23. </p>
 24. <p>
 25. Tato stránka obsahuje zpravodaje publikované v minulosti.
 26. Existuje ještě další stránka s archivem
 27. <a href="news.html">běžných novinek</a>.
 28. </p>
 29. </body>
 30. <text id="more">Čtěte...</text>
 31. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 32. </html>
 33. <!--
 34. Local Variables: ***
 35. mode: xml ***
 36. End: ***
 37. -->