Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

36 lines
905 B

 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>FSFE - Arkiva e Lajmeve</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1>Arkiva e Lajmeve</h1>
 8. <p>
 9. Shumica e lajmeve botohen përmes
 10. <a href="/press/index.html">listave tona të postimeve për njoftime shtypi</a> te e cila mund të
 11. regjistroheni nëse doni t'i merrni ato me e-mail në të ardhmen.
 12. </p>
 13. <p>
 14. Lajmet e FSFE janë të passshëm gjithashtu edhe përmes <a href="news.rss">prurjeje RSS</a>.
 15. </p>
 16. <p>
 17. Si shtesë të lajmeve të rregullt të listuar në këtë faqe, FSFE
 18. qarkullon "newsletters" që arkivohen te një
 19. <a href="newsletter.html">faqe e veçantë</a>.
 20. </p>
 21. </body>
 22. <text id="more">Lexoni më tepër...</text>
 23. <translator>Besnik Bletën</translator>
 24. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 25. </html>
 26. <!--
 27. Local Variables: ***
 28. mode: xml ***
 29. End: ***
 30. -->