Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

35 lines
762 B

 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>FSFE - Arhiv novic</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1>Arhiv novic</h1>
 8. <p>
 9. Večina novic je objavljena preko naše
 10. <a href="/press/index.html">tiskovne mailing liste</a>, na katero se lahko
 11. prijavite, če jih želite prejemati po e-pošti v bodoče.
 12. </p>
 13. <p>
 14. FSFE novice so na voljo tudi preko <a href="news.rss">RSS vira</a>.
 15. </p>
 16. <p>
 17. Poleg rednih novic, najdenih na tej strani, FSFE izdaja
 18. <a href="newsletter.html">mesečni bilten</a>.
 19. </p>
 20. </body>
 21. <text id="more">Več...</text>
 22. <translator>Luka Goltnik</translator>
 23. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 24. </html>
 25. <!--
 26. Local Variables: ***
 27. mode: xml ***
 28. End: ***
 29. -->