Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

44 lines
1.0 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>FSFE - Archiv novinek</title>
 5. <link rel="alternate" type="application/rss+xml"
 6. title="FSFE - News"
 7. href="http://www.fsfeurope.org/news/news.en.rss"/>
 8. </head>
 9. <body>
 10. <h1>Archiv novinek</h1>
 11. <div style="text-align: center;">
 12. <p>
 13. [ <b>Novinky</b> ]
 14. [ <b><a href="/news/newsletter.html">Zpravodaj</a></b> ]
 15. </p>
 16. </div>
 17. <p>
 18. Většina našich novinek bývá také zveřejněna v
 19. <a href="/press/index.html">mailing listu tiskových zpráv</a>, do kterých se můžete
 20. zapsat, jestli od nás chcete dostávat novinky emailem.
 21. </p>
 22. <p>
 23. Novinky FSFE jsou taky přístupné přes <a href="news.rss">RSS</a>.
 24. </p>
 25. <p>
 26. Mimo běžné novinky, zmíněné na teto stránce, vydává FSFE navíc
 27. <a href="newsletter.html">měsíční zpravodaj</a>.
 28. </p>
 29. </body>
 30. <text id="more">Přečtěte si více...</text>
 31. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 32. </html>
 33. <!--
 34. Local Variables: ***
 35. mode: xml ***
 36. End: ***
 37. -->