Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

44 lines
1.1 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>FSFE - Arxiu de notícies</title>
 5. <link rel="alternate" type="application/rss+xml"
 6. title="FSFE - Arxiu de notícies"
 7. href="http://www.fsfeurope.org/news/news.ca.rss"/>
 8. </head>
 9. <body>
 10. <h1>Arxiu de notícies</h1>
 11. <div style="text-align: center;">
 12. <p>
 13. [ <b>Notícies</b> ]
 14. [ <b><a href="/news/newsletter.html">Butlletins</a></b> ]
 15. </p>
 16. </div>
 17. <p>
 18. La majoria de notícies també es publiquen a les nostres
 19. <a href="/press/index.html">llistes de correu de notes de premsa</a> a les quals us podeu
 20. subscriure si voleu rebre-les per correu electrònic en el futur.
 21. </p>
 22. <p>
 23. Les notícies de l'FSFE també estan disponibles via <a href="news.rss">subscripció RSS</a>.
 24. </p>
 25. <p>
 26. A part de les notícies llistades en aquesta pàgina, l'FSFE
 27. també publica <a href="newsletter.html">butlletins de notícies mensuals</a>.
 28. </p>
 29. </body>
 30. <text id="more">Llegiu-ne més...</text>
 31. <translator>Rafael Carreras</translator>
 32. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 33. </html>
 34. <!--
 35. Local Variables: ***
 36. mode: xml ***
 37. End: ***
 38. -->