Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 

69 wiersze
2.0 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html>
<head>
<title>Avrupa Özgür Yazılım Vakfı (Free Software Foundation Europe)</title>
</head>
<body>
<div id="campaigns-boxes">
<div id="campaign-box-1">
<quote-box tag="donors" />
<a id="our-work" href="/donate/letter-2011.html"><label-ourwork2011/></a>
</div>
<div id="campaign-box-2">
<p class="donate-box"><a href="/donate/donate.html"><donate-label /></a></p>
<p class="fellowship-box"><a href="http://fellowship.fsfe.org/join"><join-label /></a></p>
</div>
<campaign-box4/>
</div>
<div id="feeds">
<div id="news" class="section">
<h2>
<a class="rss-feed" href="/news/news.rss"><img src="/graphics/rss.png" alt="News RSS" title="news RSS feed" /></a>
<a class="ical" href="http://identi.ca/fsfe"><img src="/graphics/identica.png" alt="identica" title="follow FSFE on identi.ca"/></a>
<a href="/news/news.html"><news-label /></a>
</h2>
<all-news />
</div>
<div id="newsletter" class="section">
<h2><a href="/news/newsletter.html"><newsletter-label /></a></h2>
<div class="entry">
<p>
<strong><receive-newsletter />:</strong>
</p>
<subscribe-nl />
<ul>
<all-newsletters />
<li><a href="news/newsletter.html"><more-label /></a></li>
</ul>
</div>
</div>
<div id="events" class="section">
<h2>
<a class="rss-feed" href="/events/events.rss"><img src="/graphics/rss.png" alt="Events RSS" title="events RSS feed" /></a>
<a class="ical" href="webcal://fsfe.org/events/events.ics"><img src="/graphics/ical.png" alt="iCal" title="FSFE events as iCal feed" /></a>
<a href="/events/events.html"><events-label /></a>
</h2>
<all-events />
</div>
</div>
</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->