Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

80 lines
2.8 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html>
<head>
<title>FSFE - Free Software Foundation Europe - suomeksi</title>
<meta name="description" content="Vapaista ohjelmistoista tietoa levittävä voittoa tavoittelematon organisaatio, joka pyrkii lisäämään ymmärrystä vapaista ohjelmista sekä tukemaan näitä vapauksia. Sivusto sisältää uutisia, tapahtumatietoja ja kampanjoita." />
<meta name="keywords" content="fsfe vapaa ohjelmisto foss floss oss fsf gpl hallinto avoin lähdekoodi julkinen sektori" />
</head>
<body>
<div id="campaigns-boxes">
<div id="campaign-box-5">
<!-- if you need to revert to prestine version, check commit 24054 -->
<h1>FSFE puolustaa vapauksiasi tietoyhteiskunnassa</h1>
<div id="front-page-introduction">
<p>Olemme olleet avainroolissa</p>
<ul>
<li>ohjelmistopatenttien tulon estämisessä EU-parlamentissa</li>
<li>suuryritysten sakottamisessa monopoliaseman väärinkäytöstä EU:ssa</li>
<li>avointen standardien yleistymisessä maailmanlaajuisesti</li>
</ul>
<p>Auta FSFE:tä liittymällä tukijaksi:</p>
<div class="action">
<a href="/support"><support-label /></a> tai
<a href="/work"><about-work-label /></a>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div id="feeds">
<div id="news" class="section">
<h2>
<a class="rss-feed" href="/news/news.rss"><img src="/graphics/rss.png" alt="Uutiset RSS:nä" title="uutissyöte" /></a>
<a class="ical" href="http://identi.ca/fsfe"><img src="/graphics/identica.png" alt="identica" title="seuraa FSFE:tä identi.ca:ssa"/></a>
<a href="/news/news.html"><news-label /></a>
</h2>
<all-news />
</div>
<div id="newsletter" class="section">
<h2><a href="/news/newsletter.html"><newsletter-label /></a></h2>
<div class="entry">
<p>
<strong><receive-newsletter />:</strong>
</p>
<subscribe-nl />
<ul>
<all-newsletters />
<li><a href="news/newsletter.html"><more-label /></a></li>
</ul>
</div>
</div>
<div id="events" class="section">
<h2>
<a class="rss-feed" href="/events/events.rss"><img src="/graphics/rss.png" alt="Tapahtumasyöte" title="tapahtumasyöte" /></a>
<a class="ical" href="webcal://fsfe.org/events/events.ics"><img src="/graphics/ical.png" alt="iCal" title="FSFE-tapahtumat iCal-syötteenä" /></a>
<a href="/events/events.html"><events-label /></a>
</h2>
<all-events />
</div>
</div>
</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->