Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

17 lines
878 B

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<eventset>
<event start="2012-09-25" end="2012-09-25">
<title>Seminaari: Avoimet tietojärjestelmät – ratkaisu kuntien rahapulaan?</title>
<body>
<p>Ajatuspaja Visio järjestää Helsingissä 25.9.2012 klo 13-16 seminaarin julkishallinnon tietojärjestelmien surullisenkuuluisesta tilasta ja miten ongelmat voisi ratkaista. FSFE on osallistunut tapahtuman järjestämiseen. Lisätietoja <a href="http://coss.fi/tapahtumat/seminaari-avoimet-tietojarjestelmat-ratkaisu-kuntien-rahapulaan/">coss.fi/tapahtumat/seminaari-avoimet-tietojarjestelmat-ratkaisu-kuntien-rahapulaan/</a></p>
</body>
<page>http://coss.fi/tapahtumat/seminaari-avoimet-tietojarjestelmat-ratkaisu-kuntien-rahapulaan/</page>
<tags>
<tag>policy</tag>
<tag>fi</tag>
<tag>front-page</tag>
</tags>
</event>
</eventset>